Ενημέρωση σχετικά με την αποζημίωση φοιτητών Erasmus λόγω COVID-19

Εκτυπώσιμη μορφή

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΑΠΘ, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και ακολουθεί τις οδηγίες που λαμβάνει από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ του προγράμματος Erasmus+, σχετικά με τη διαδικασία αποζημίωσης των μετακινήσεων που ακυρώθηκαν/διακόπηκαν λόγω COVID-19.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, δέχεται τα αιτήματά τους και τα διαβιβάζει άμεσα στην Εθνική Μονάδα προκειμένου να τεθούν υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να δοθούν απαντήσεις. Συνεπώς, οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν για όλους τους φοιτητές Erasmus από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Εθνική Μονάδα και όχι από το Τμήμα μας. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τις αποφάσεις, μόλις μας γίνουν γνωστές.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων