Ανακοίνωση για Αποζημίωση

Εκτυπώσιμη μορφή

Αξιότιμα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Ιδρύματός μας περί αναστολής των εξερχόμενων κινητικοτήτων για τις δράσεις της ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ και της ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

 

 1.  Όσοι μετακινούμενοι έχουν υπογράψει σύμβαση, ημερολόγιο μετακίνησης, έχουν αποζημιωθεί με το 80% της συνολικής επιχορήγησης και έχουν ολοκληρώσει την προγραμματισμένη μετακίνηση:

  Αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποζημιώνονται με το σύνολο του υπολειπόμενου 20% της επιχορήγησής τους, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της πρόσκλησης.
 2. Όσοι μετακινούμενοι έχουν υπογράψει σύμβαση και ημερολόγιο μετακίνησης έχουν αποζημιωθεί με το 80% της συνολικής επιχορήγησης και έχουν πραγματοποιήσει την μετακίνηση χωρίς την επιτυχή ολοκλήρωση της :

  Θα αποζημιωθούν για τις πραγματικές ημέρες παραμονής στην χώρα υποδοχής (έναρξη της μετακίνησης βάσει ημερομηνίας έναρξης μετακίνησης στη σύμβαση επιχορήγησης και λήξη βάσει ημερομηνίας αεροπορικού εισιτηρίου επιστροφής στην Ελλάδα), τις δαπάνες μετάβασης στη χώρα υποδοχής και επιστροφής στην Ελλάδα (μία μόνο μετακίνηση) και τις δαπάνες διαμονής, ενώ η όποια διαφορά προκύψει σε σχέση με το αρχικό ποσό που έλαβαν θα πρέπει να επιστραφεί. Οι δαπάνες αυτές θα αφορούν μόνο στα ποσά για τα οποία δεν υπήρξε πιστοποιημένα δυνατότητα επιστροφής/αποζημίωσης.

 3. Όσοι μετακινούμενοι έχουν υπογράψει σύμβαση και ημερολόγιο μετακίνησης και είτε έχουν λάβει το 80%  της συνολικής επιχορήγησης είτε όχι, δεν αναχώρησαν λόγω της απόφασης του Ιδρύματος για αναστολή όλων των μετακινήσεων από 12/3 και μετά, και αποφάσισαν την ακύρωση της μετακίνησής τους:

  Θα αποζημιωθούν βάσει των δαπανών με τις οποίες επιβαρύνθηκαν ως προς τη μετάβασή τους στο ίδρυμα υποδοχής και επιστροφή στην Ελλάδα (αεροπορικό εισιτήριο, τραίνο, λεωφορείο κα) και τις δαπάνες διαμονής. Η όποια διαφορά προκύψει, για όσους έχουν ήδη λάβει το 80% της επιχορήγησης, θα πρέπει να επιστραφεί. Οι δαπάνες αυτές θα αφορούν μόνο στα ποσά για τα οποία δεν υπήρξε πιστοποιημένα δυνατότητα επιστροφής/αποζημίωσης.

 4. Όσοι μετακινούμενοι έχουν επιλεγεί, δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και αποφάσισαν είτε την ακύρωση είτε την πραγματοποίηση της μετακίνησης σε μεταγενέστερο διάστημα:

  Παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Κουτσελίνης Ι.) προκειμένου να διερευνηθεί  α) η δυνατότητα να αποζημιωθούν για τυχόν δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνθηκαν( Οι δαπάνες αυτές θα αφορούν μόνο στα ποσά για τα οποία δεν υπήρξε πιστοποιημένα δυνατότητα επιστροφής/αποζημίωσης) ή β) η δυνατότητα μετάθεσης της μετακίνησης βάσει νεότερων οδηγιών από την Εθνική Μονάδα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αντιστοιχούν στις ανωτέρω κατηγορίες 2, 3 και 4 είναι:

 • Αποζημίωση δαπανών μετακίνησης:
  - Για την περίπτωση 2: Απόδειξη πληρωμής εισιτηρίων μετακίνησης.
  - Για τις περιπτώσεις 3 και 4: Απόδειξη πληρωμής εισιτηρίου μετακίνησης, και ενημέρωση (email) από αερομεταφορέα/άλλο μέσο μεταφοράς για το ποσό που παρακρατήθηκε ή δεν επιστράφηκε μετά από την ακύρωση του εισιτηρίου.
 • Αποζημίωση δαπανών διαμονής:
  Συμβόλαιο στέγασης, αποδεικτικό καταβολής δαπανών στέγασης συνοδευόμενο από μήνυμα (email) της εταιρείας παροχής στέγασης για το ποσό που παρακρατείται.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα κόστη που θα καταβληθούν, δεν μπορούν να ανακτηθούν με άλλο τρόπο, ότι δεν θα αποζημιωθούν από άλλη πηγή χρηματοδότησης και ότι σε περίπτωση μη ακύρωσης του αεροπορικού εισιτηρίου, δεν θα γίνει χρήση του (βλ. συνημμένο υπόδειγμα ΥΔ) (υποχρεωτικό για τις περιπτώσεις 2, 3 και 4)
 • Υπεύθυνη Δήλωση ακύρωσης (υποχρεωτικό για τις περιπτώσεις 3 και 4)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Κουτσελίνης Ι., erasmus-financial@auth.gr, 2310-99.52.94