Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων A΄ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κινητικότητα Επιμόρφωσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ και ΛΟΙΠΟΥ Προσωπικού μέσω του Προγράμματος Erasmus+ (KA103) 2019-2021

Εκτυπώσιμη μορφή

Σας ενημερώνουμε για τη Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων της A΄ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιμόρφωση του Διδακτικού και Λοιπού Προσωπικού του ΑΠΘ μέσω του Προγράμματος ERASMUS+ (ΚΑ103) 2019-2021 έως 30 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πρόσκληση:  https://eurep.auth.gr/el/node/1901

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Προκειμένου η ηλεκτρονική αίτηση να είναι έγκυρη, θα πρέπει όλοι οι αιτούντες με δική τους ευθύνη να έχουν αναρτήσει έγγραφα πλήρως συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
  • Η μετακίνηση μπορεί να υλοποιηθεί, μόνον εφόσον ο/η υποψήφιος/α μετακινούμενος/η έχει λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης της μετακίνησης από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

 

Οι οδηγίες και όλα τα σχετικά έντυπα για την υλοποίηση των μετακινήσεων είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων https://eurep.auth.gr/el/staff/training

(Κινητικότητα Προσωπικού / Erasmus+ (KA103) Επιμόρφωση [EU,Τουρκία] / Επιμόρφωση Διδακτικού και Διοικητικού  Προσωπικού 2019-2021 ΝΕΟ / Οδηγίες & Έντυπα Επιμόρφωσης 2019-2021).

 

Η μη συμπλήρωση των σωστών εντύπων αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης.

 

Επικοινωνία: erasmus-financial@auth.gr
Tηλ: 2310-99.52.94, Κουτσελίνης Ιωάννης