Ενημέρωση Erasmus+ 17/03/2020

Εκτυπώσιμη μορφή

Αγαπητές φοιτήτριες/ αγαπητοί φοιτητές,

 

Σε απάντηση πλήθους μηνυμάτων που λαμβάνουμε από φοιτητές Erasmus που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές χώρες, θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι, μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι σε διαρκή επαφή με τις κατά τόπους πρεσβείες και προξενικές αρχές της Ελλάδας, οι οποίες με τη σειρά συντονίζονται από το Υπουργείο Εξωτερικών για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία επικοινωνίας των ελληνικών διπλωματικών αποστολών ανά χώρα είναι διαθέσιμη στη ιστοσελίδα του Υπουργείο Εξωτερικών https://www.mfa.gr/appendix/dimereis-sheseis-tis-ellados/alpha.html .

 

Επίσης, σχετικά με την αποδοχή ή όχι

  • της παρακολούθησης των διαδικτυακών μαθημάτων που προσφέρουν πλέον πολλά από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα που έχουν αναστείλει τις εκπαιδευτικές τους διαδικασίες, στην περίπτωση των μετακινήσεων για σπουδές
  • της δυνατότητας τηλεργασίας για την περίπτωση των μετακινήσεων για πρακτική άσκηση,

 

και κατόπιν εκ νέου επικοινωνίας μας με την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι:

 

  1. Εφόσον τα συγκεκριμένα διαδικτυακά μαθήματα θα σας επιτρέψουν να ολοκληρώσετε το σύνολο των ακαδημαϊκών υποχρεώσεών σας που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Μάθησης, και θα οδηγήσουν στην εξέτασή τους και στην απονομή Transcript of Records στο τέλος του εξαμήνου, τότε η μετακίνησή σας θα θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε κανονικά, ανεξαρτήτως της παραμονής σας ή όχι στη χώρα υποδοχής.
  2.  Εφόσον η τηλεργασία επιτρέπει την πραγματοποίηση της πρακτικής σας άσκησης, και τα αποτελέσματά της συμπεριληφθούν στο Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης, τότε η μετακίνησή σας θα θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε κανονικά, ανεξαρτήτως της παραμονής σας ή όχι στη χώρα υποδοχής
  3. Τα διαδικτυακά μαθήματα/η τηλεργασία δεν γίνονται αποδεκτά στην περίπτωση ρητής ακύρωσης της μετακίνησης από την πλευρά του μετακινούμενου. Σε αυτή την περίπτωση, το οικείο Τμήμα του Α.Π.Θ. είναι αρμόδιο να αποφασίσει τη δυνατότητα εγγραφής του μετακινούμενου εκ νέου στα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου στο Α.Π.Θ.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Με εντολή Πρύτανη,

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

 

Ιωάννα Γεωργιάδου