ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ μετακίνηση Erasmus+

Εκτυπώσιμη μορφή

 

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Π.Θ.

 

Αγαπητές φοιτήτριες/αγαπητοί φοιτητές, 

Σας γνωστοποιούμε την παρακάτω ανακοίνωση προς ενημέρωσή σας και παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τις οδηγίες ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκετε.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Ιδρύματός μας περί αναστολής των εξερχόμενων κινητικοτήτων στις πληγείσες περιοχές από το κορωνοϊό COVID-19, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναστέλλονται όλες οι μετακινήσεις Erasmus (για Σπουδές ή για Πρακτική Άσκηση) και συνεπώς, και η δική σας μετακίνηση, καθώς η χώρα υποδοχής σας εντάσσεται μεταξύ των χωρών που έχουν πληγεί βάσει της τελευταίας ανακοίνωσης του ΕΟΔΥ, και η μετακίνησή σας έχει ημερομηνία έναρξης από 11/03/2020 και μετά.

 • Οι φοιτήτριες/φοιτητές που έχουν ήδη αναχωρήσει και βρίσκονται στη χώρα υποδοχής, θα πρέπει να ακολουθήσουν την απόφαση της Πρυτανείας, η οποία αναφέρει συγκεκριμένα ότι:

Προτείνεται στους δικαιούχους του προγράμματος Erasmus+ (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, προσωπικό κ.λπ.), οι οποίοι […]βρίσκονται ήδη σε κινητικότητα και επιθυμούν να τη διακόψουν, να κάνουν χρήση της ρήτρας ανωτέρας βίας για την αποζημίωσή τους από το ΙΚΥ, εφόσον καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον υπάρχει η έγκριση του ΙΚΥ.

Σε περίπτωση ακύρωσης, θα πρέπει να μας αποστείλετε μέσω email τα σχετικά δικαιολογητικά των δαπανών σας που σχετίζονται με την μετακίνηση, και συγκεκριμένα:

 • Εισιτήριο μετακίνησης, και ενημέρωση (email) από αερομεταφορέα για το ποσό που σας παρακρατήθηκε μετά από την ακύρωση του εισιτηρίου
 • Αποδεικτικό καταβολής δαπανών στέγασης συνοδευόμενο από μήνυμα του ενοικιαστή για το ποσό που παρακρατείται
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα κόστη που θα καταβληθούν, δεν μπορούν να ανακτηθούν με άλλο τρόπο
 • (Μόνο για την Πρακτική Άσκηση) Αποδεικτικό καταβολής ασφαλίστρων συνοδευόμενο από βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας για το ποσό που παρακρατείται.

 

 • Οι φοιτήτριες/φοιτητές που δεν έχουν αναχωρήσει ακόμα για την χώρα υποδοχής, δεν θα πρέπει προχωρήσουν στην υλοποίηση της μετακίνησής τους, και θα πρέπει να αποστείλουν κι αυτοί μέσω email τα ανωτέρω δικαιολογητικά, δηλ. :
  • Εισιτήριο μετακίνησης, και ενημέρωση (email) από αερομεταφορέα για το ποσό που σας παρακρατήθηκε μετά από την ακύρωση του εισιτηρίου
  • Αποδεικτικό καταβολής δαπανών στέγασης συνοδευόμενο από μήνυμα του ενοικιαστή για το ποσό που παρακρατείται,
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα κόστη που θα καταβληθούν, δεν μπορούν να ανακτηθούν με άλλο τρόπο
  • (Μόνο για την Πρακτική Άσκηση) Αποδεικτικό καταβολής ασφαλίστρων συνοδευόμενο από βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας για το ποσό που παρακρατείται.

προκειμένου να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες αποζημίωσης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Για ο,τιδήποτε νεότερο, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Με εκτίμηση,
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Ιωάννα Γεωργιάδου

 

 

 

Tags: