ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 2019-nCoV

Εκτυπώσιμη μορφή

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Υπουργείου Υγείας για την αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων κάθε βαθμίδας σε Νομούς της χώρας που παρουσιάζουν κρούσματα και καθώς τα επιδημιολογικά δεδομένα μεταβάλλονται διαρκώς, οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ επανέρχονται και *ενημερώνουν εκ νέου* σχετικά με την *άμεση εφαρμογή των παρακάτω προληπτικών μέτρων* κατά της διασποράς μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19:

*Μέτρα κατά της διασποράς μετάδοσης*

·Αναστέλλονται οι τελετές απονομής πτυχίων / μεταπτυχιακών διπλωμάτων στους αποφοίτους όλων των Τμημάτων και ΠΜΣ. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να παραλάβουν τα πτυχία τους, τα οποία θα εκδοθούν κανονικά από τις Γραμματείες των Τμημάτων, σε ημερομηνίες που θα ορίσουν οι Κοσμητείες ή τα Τμήματα. Σε περίπτωση που οι φοιτητές επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε επόμενη ορκωμοσία παρακαλούνται να έλθουν σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Τμήματός τους. Οι αναγορεύσεις των Διδακτόρων μπορούν να γίνονται στις προγραμματισμένες Συνελεύσεις των Τμημάτων, παρουσία εκπροσώπων των Πρυτανικών Αρχών.

·Αναστέλλονται όλες οι εισερχόμενες κινητικότητες προσωπικού και φοιτητών,από τις πληγείσες περιοχές .

·Αναστέλλονται οι προγραμματισμένες μετακινήσεις στο εξωτερικό όλων των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματός μας σε πληγείσες περιοχές, όπως αυτές επικαιροποιούνται διαρκώς στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ .

·Αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκπαιδευτικές εκδρομές των φοιτητών στις πληγείσες περιοχές.

·Αναστέλλονται οι επισκέψεις των σχολικών μονάδων στο ΑΠΘ.

·Αναστέλλονται όλες οι δραστηριότητες (ημερίδες, συνέδρια, συμπόσια, εκδηλώσεις) του Ιδρύματος για 4 εβδομάδες.

*Συστάσεις για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας*:

·Προτείνεται στους δικαιούχους του προγράμματος Erasmus+ (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, προσωπικό κ.λπ.), που έχουν πραγματοποιήσει την μετακίνησή τους, μετά την επιστροφή τους να παραμείνουν για 14 ημέρες στην οικία τους.

·Προτείνεται στους δικαιούχους του προγράμματος Erasmus+ (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, προσωπικό κ.λπ.), οι οποίοι δεν επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τη μετακίνησή τους ή βρίσκονται ήδη σε κινητικότητα και επιθυμούν να τη διακόψουν, να κάνουν χρήση της ρήτρας ανωτέρας βίας για την αποζημίωσή τους από το ΙΚΥ, εφόσον καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον υπάρχει η έγκριση του ΙΚΥ. Για διευκρινήσεις/πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Προϊσταμένη: κ. Ιωάννα Γεωργιάδου, τηλ: 2310 995293).

·Συνιστάται στις Γραμματείες των Τμημάτων να εξυπηρετούν τους φοιτητές τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

·Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, να αποφεύγεται ο συνωστισμός και οι συνεργασίες να πραγματοποιούνται με άλλο τρόπο (τηλεφωνική επικοινωνία, skype, e-mail κ.λπ.).

·Συνιστάται η χρήση αντισηπτικών διαλυμάτων.

·Συνιστάται η λήξη κάθε θεωρητικού ή εργαστηριακού μαθήματος 5΄ πριν την κανονική ώρα και επανέναρξη μετά από 15΄, προκειμένου να αεριστεί ο χώρος.

·Όσον αφορά τις απουσίες από τα εργαστηριακά μαθήματα, των φοιτητών που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου ή αυτών που εμφανίζουν συμπτώματα αντίστοιχα της λοίμωξης, συνιστάται στους διδάσκοντες να μην τις υπολογίζουν.

·Όσον αφορά τις ασκήσεις, την πρακτική άσκηση σε σχολεία και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός χώρου Πανεπιστημίου, η απόφαση για την υλοποίησή τους ή όχι λαμβάνεται κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

·Αντίστοιχα προληπτικά́ μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν και στις Φοιτητικές Εστίες, τη Φοιτητική Λέσχη, το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, το Αγρόκτημα, η Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα αναγνωστήρια και κάθε συναφή μονάδα στην οποία δραστηριοποιούνται φοιτητές και διδακτικό προσωπικό.

*Σε περίπτωση επαφής με πιθανά ή επιβεβαιωμένα κρούσματα:*

·Σε περίπτωση ασυμπτωματικών μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, εργαζόμενοι, κλπ.) με ιστορικό ταξιδιού σε περιοχές με συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού ή ιστορικό στενής επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό, εντός των προηγούμενων 14 ημερών, συστήνεται να παραμείνουν στην οικία τους, μέχρις ότου παρέλθουν 14 ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής τους από το ταξίδι ή την ημερομηνία τελευταίας στενής επαφής τους με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης.

·Μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που εμφανίζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα λοίμωξης αναπνευστικού (π.χ. πυρετό, βήχα, δύσπνοια κλπ.), με ιστορικό ταξιδιού σε περιοχές με συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού ή ιστορικό στενής επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό, εντός των προηγούμενων 14 ημερών, θα πρέπει άμεσα να απομονωθούν και να υποβληθούν σε ιατρική εκτίμηση. Πριν την ιατρική εκτίμηση, συστήνεται τηλεφωνική ενημέρωση του ιατρού και του ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) σχετικά με το περιστατικό. Σε περίπτωση που εμφανίζουν σοβαρή νόσο, θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το ΕΚΑΒ και ο ΕΟΔΥ, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και την αποφυγή μετάδοσης της λοίμωξης.

·Στην περίπτωση νόσησης από CoVID-19 κρίνεται αναγκαία και η ενημέρωση του Πανεπιστημίου για τη λήψη επιπλέον μέτρων (π.χ. απολύμανση χώρων). Η ενημέρωση θα γίνεται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στην ειδική γραμμή αναφοράς κρουσμάτων (τηλ 2310 996704), 08:00-17:00.

·Για κάθε άλλη πληροφορία/διευκρίνηση σχετικά με τις οδηγίες πρόληψης, τα μέτρα προφύλαξης, την αντιμετώπιση της νόσου, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την Επιτροπή Υγείας του ΑΠΘ (Πρόεδρος: κ. Κωνσταντίνος Νάτσης, καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, τηλ. 2310 999681).

·Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται να παρακολουθείτε τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι οποίες επικαιροποιούνται συστηματικά (*https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19*).

Η συμμόρφωση όλων των φοιτητών, διδασκόντων και εργαζομένων με τις παραπάνω οδηγίες και η τήρηση προληπτικών μέτρων κρίνεται απαραίτητη για την αποτροπή της περαιτέρω διάδοσης και για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Παρακαλούμε πρωτίστως να επιδείξουμε όλοι την απαραίτητη κοινωνική ευαισθητοποίηση και υπευθυνότητα σε αυτή την δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε.

Ενέργειες οι οποίες αφορούν τη γενικότερη αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου μας, ως μέτρο μείωσης της διάδοσης του κορωνοϊού, είναι αρμοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι Πρυτανικές Αρχές παραμένουν σε επαγρύπνηση σχετικά με ενδεχόμενα κρούσματα της νόσου και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με το Υπουργείο όσο και με τον ΕΟΔΥ.

Με ισχυρό αίσθημα συλλογικής ευθύνης παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας.

Εν αναμονή των εξελίξεων, θα ενημερώσουμε εκ νέου τους φοιτητές,διδάσκοντες και εργαζόμενους του Ιδρύματος, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Οι Πρυτανικές Αρχές

 

Tags: