Πρόσκληση σε Webinar για Επιμόρφωση μέσω του Προγράμματος ERASMUS+(ΚΑ103) 2019-2021

Εκτυπώσιμη μορφή

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 06/03/2020 και ώρα 10:00 π.μ., σε Webinar σχετικά με την A΄ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιμόρφωση του Διδακτικού - Λοιπού Προσωπικού και του Διοικητικού Προσωπικού του ΑΠΘ,  μέσω του Προγράμματος ERASMUS+(ΚΑ103) 2019-2021. Στη διαδικτυακή αυτή ενημερωτική εκδήλωση θα δοθούν σχετικές οδηγίες και θα μπορούν να απαντηθούν ερωτήματα για την συμπλήρωση όλων των εντύπων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των μετακινήσεων για επιμόρφωση, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων https://eurep.auth.gr/el/staff/training

Προκειμένου να συνδεθείτε στο συγκεκριμένο webinar παρακαλούμε να επισκεφθείτε την παραπάνω ημέρα και ώρα το σύνδεσμο https://vconf.auth.gr/b/nik-ypm-nar

Να σημειώσουμε ότι το webinar θα είναι διαθέσιμο και σε video on demand μετά την ολοκλήρωσή του, στην ιστοσελίδα του Τμήματος (https://eurep.auth.gr/el/media/informative-session).

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πρόσκληση:  https://eurep.auth.gr/el/node/1900