Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και το Brexit

Εκτυπώσιμη μορφή

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

Παραθέτουμε παρακάτω ενημέρωση της Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ του προγράμματος Erasmus+ σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. 

«Με την επικύρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit) τίθεται σε ισχύ από 01/02/2020. Η μεταβατική περίοδος θα λήξει στις 31/12/2020.

Η συμφωνία αποχώρησης προβλέπει τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στα τρέχοντα ευρωπαϊκά προγράμματα 2014-2020, συμπεριλαμβανομένου του Erasmus+, μέχρι το κλείσιμο των Προγραμμάτων, πράγμα που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν στις επιχορηγήσεις που χορηγούνται βάσει των ισχυόντων Κανονισμών έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι δραστηριότητες, ακόμη και αν είναι μετά το 2020.»

Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να το βρείτε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο.

https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3469-anakoinosi-symmetoxi-tou-inomenou-vasileiou-sto-programma-erasmus-tis-evropaikis-enosis

Βάσει της ανωτέρω ανακοίνωσης, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι θα μπορέσουν να υλοποιηθούν κανονικά όλες οι προβλεπόμενες μετακινήσεις εντός του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (Οκτώβριος 2020 - Σεπτέμβριος 2021).

 

Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων