Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξερχόμενου Προσωπικού (Διδασκαλία/Επιμόρφωση) Προγράμματος Erasmus+ International 2018-2020 – 2η Πρόσκληση

Εκτυπώσιμη μορφή

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΘ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Προγράμματος Erasmus+ International 2018-2020 – 2η Πρόσκληση

Εξερχόμενο Προσωπικό για Διδασκαλία/Επιμόρφωση


 

Εγκεκριμένες αιτήσεις για Διδασκαλία

 

Αριθμός Αίτησης

Χώρα Υποδοχής

Έγκριση

2018EI-STA-OUT0020

Σερβία

ΝΑΙ

2018EI-STA-OUT0021

Σερβία

ΝΑΙ

2018EI-STA-OUT0022

Καζακστάν

ΝΑΙ

2018EI-STA-OUT0024

Κιργιζιστάν

ΝΑΙ

2018EI-STA-OUT0025

Σερβία

ΝΑΙ

2018EI-STA-OUT0026

Σερβία

ΝΑΙ

2018EI-STA-OUT0029

Λευκορωσία

ΝΑΙ

 

Απορριφθείσες αιτήσεις για Διδασκαλία

 

Αριθμός Αίτησης

Χώρα Υποδοχής

Έγκριση

2018EI-STA-OUT0019        

       

Λευκορωσία

ΟΧΙ

2018EI-STA-OUT0023

Σερβία

ΟΧΙ

2018EI-STA-OUT0027

Λευκορωσία

ΟΧΙ

2018EI-STA-OUT0028

Σερβία

ΟΧΙ

 


 

Εγκεκριμένες αιτήσεις για Επιμόρφωση

Αριθμός Αίτησης

Χώρα Υποδοχής

Έγκριση

2018EI-STT-OUT0014

Σερβία

ΝΑΙ

2018EI-STT-OUT0016

Ουκρανία

ΝΑΙ

2018EI-STT-OUT0017

Καζακστάν

ΝΑΙ

2018EI-STT-OUT0018

Σερβία

ΝΑΙ

2018EI-STT-OUT0021

Ιορδανία

ΝΑΙ

2018EI-STT-OUT0022

Κίνα

ΝΑΙ

2018EI-STT-OUT0023

Κίνα

ΝΑΙ

2018EI-STT-OUT0028

Λευκορωσία

ΝΑΙ

 

Απορριφθείσες αιτήσεις για Επιμόρφωση

 

Αριθμός Αίτησης

Χώρα Υποδοχής

Έγκριση

2018EI-STT-OUT0015

Ιορδανία

ΟΧΙ

2018EI-STT-OUT0019

Ιορδανία

ΟΧΙ

2018EI-STT-OUT0020

Ιορδανία

ΟΧΙ

2018EI-STT-OUT0024

Λευκορωσία

ΟΧΙ

2018EI-STT-OUT0027

Ουκρανία

ΟΧΙ

 


  • Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις αιτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το eurep-projects@auth.gr
  • Για όλες τις πρακτικές διαδικασίες της μετακίνησής σας, καθώς και τα οικονομικά θέματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Χριστίνα Πάσχου στο 2310 99 5287 και eurep-projects@auth.gr   

Κριτήρια Επιλογής:

 Η Υποεπιτροπή, αφού εξέτασε όλες τις αιτήσεις των υποψηφίων, προέβη στην αξιολόγησή τους.

Αρχικά προχώρησε στον έλεγχο των κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά εφαρμόζονται στην πρόσκληση διδασκαλίας και επιμόρφωσης του προγράμματος Erasmus+, και συγκεκριμένα της ορθής και πλήρους συμπλήρωσης του Mobility Agreement, της συμμόρφωσης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων με τους σκοπούς του προγράμματος, της ύπαρξης επιστολής υποστήριξης (ή πρόσκλησης) από το πανεπιστήμιο υποδοχής και τέλος της πληρότητας, της εγκυρότητας και της έγκαιρης υποβολής όλων των απαραίτητων για την αίτηση εγγράφων.  Eπιπλέον, εξέτασε αν κάποιος υποψήφιος έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility.