Αποτελέσματα 2ης πρόσκλησης Erasmus+ Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2019-2020

Εκτυπώσιμη μορφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης της δράσης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2019-2020 και στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις των φοιτητών που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν (με φθίνουσα σειρά κατάταξης). Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τον αριθμό της αίτησής σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://eurep.auth.gr/el/outgoing/myapplications, όπου υπάρχει πίνακας όλων των αιτήσεων που έχετε υποβάλει στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

'Ολοι οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί, επιχορηγούνται για το διάστημα που δήλωσαν στην αίτησή τους.

Επίσης, στην τρέχουσα πρόσκληση έχουν αξιοποιηθεί επιχορηγούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στον οποίο συμμετέχει το ΑΠΘ. Οι μετακινήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω του συγκεκριμένου Ομίλου συνοδεύονται από το αντίστοιχο σχόλιο στη στήλη "Διοικητική διαχείριση και επιχορήγηση" ενώ στους εν λόγω φοιτητές θα σταλεί σχετικό μήνυμα με αναλυτικές οδηγίες. 

Οι υπόλοιποι φοιτητές που θα μετακινηθούν με επιχορήγηση του ΑΠΘ, παρακαλούνται να επισκεφθούν την ενότητα «Μετά την επιλογή» στη σελίδα Κινητικότητα Φοιτητών --> Erasmus+ Πρακτική Άσκηση, προκειμένου να ενημερωθούν για τη σχετική διαδικασία. Να σημειώσουμε ότι η μη έγκαιρη κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της πίστωσης του προβλεπόμενου ποσού ή και την ακύρωση της μετακίνησης. Να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υλοποιηθεί μετακίνηση (ανεξαρτήτως του χρόνου πίστωσης του προβλεπόμενου ποσού) χωρίς προηγούμενη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την απαιτούμενη υπογραφή της Σύμβασης επιχορήγησης.