Πρόσκληση Υποβολής Aιτήσεων Προγραμμάτων Erasmus+ 2020 / Ανώτατη Εκπαίδευση

Εκτυπώσιμη μορφή

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΜΣ/ΙΚΥ, η Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων για το 2020, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/3445-anakoinosi-anotati-ekpaidefsi-2020, καθώς και Τα 10 βήματα για την κατάθεση μιας αίτησης στο Erasmus+ 2020.

 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι αιτήσεις για τις δράσεις της Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών και Προσωπικού  Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΚΑ103, ΚΑ107) & τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Ομίλου (ΚΑ108) (με καταληκτική ημερομηνία την 5η Φεβρουαρίου 2020) υποβάλλονται αποκλειστικά από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ενώ οι αιτήσεις για τη δράση των Στρατηγικών Συμπράξεων (ΚΑ203) με καταληκτική ημερομηνία την 24η  Μαρτίου 2020 μπορούν να υποβληθούν από ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ, μέσω του συνδέσμου https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/opportunities?opportunitiesBy=Field&id=HE

 

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε όπως διαβάσετε αναλυτικά την Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για το τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ 2020 , ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τη σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων https://eurep.auth.gr/el/programmes/KA2.