Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων B΄ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κινητικότητα Επιμόρφωσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ και ΛΟΙΠΟΥ Προσωπικού μέσω του Προγράμματος Erasmus+ (KA103) 2019-2020

Εκτυπώσιμη μορφή

Σας ενημερώνουμε για τη Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων της Β΄ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιμόρφωση του Διδακτικού και Λοιπού Προσωπικού του ΑΠΘ μέσω του Προγράμματος ERASMUS+ (ΚΑ103) 2019-2020 έως 11 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πρόσκληση:  https://eurep.auth.gr/el/node/1739

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Προκειμένου η ηλεκτρονική αίτηση να είναι έγκυρη, θα πρέπει όλοι οι αιτούντες με δική τους ευθύνη να έχουν αναρτήσει έγγραφα πλήρως συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
  • Η μετακίνηση μπορεί να υλοποιηθεί, μόνον εφόσον ο/η υποψήφιος/α μετακινούμενος/η έχει λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης της μετακίνησης από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Οι οδηγίες και όλα τα σχετικά έντυπα για την υλοποίηση των μετακινήσεων είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων https://eurep.auth.gr/el/staff/training

(Κινητικότητα Προσωπικού / Erasmus+ (KA103) Επιμόρφωση [EU,Τουρκία] / Επιμόρφωση Διδακτικού και Διοικητικού  Προσωπικού 2019-2020 / Οδηγίες & Έντυπα Επιμόρφωσης 2019-2020).

 

Η μη συμπλήρωση των σωστών εντύπων αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης.

 

Επικοινωνία: erasmus-financial@auth.gr
Tηλ: 2310-99.52.94, Κουτσελίνης Ιωάννης
Τεχνικά ζητήματα: 2310-99.51.67, Αναστάσιος Σελαλμαζίδης

Ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα-Πέμπτη 10:00-14:00