Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξερχόμενου Προσωπικού (Διδασκαλία/Επιμόρφωση) Προγράμματος Erasmus+ International 2018-2020 – 1η Πρόσκληση

Εκτυπώσιμη μορφή
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΘ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Προγράμματος Erasmus+ International 2018-2020 – 1η Πρόσκληση
Εξερχόμενο Προσωπικό για Διδασκαλία/Επιμόρφωση

 

Εγκεκριμένες αιτήσεις για Διδασκαλία

 

Αριθμός Αίτησης

Χώρα Υποδοχής

Έγκριση

2018EI-STA-OUT0004

Ουκρανία

ΝΑΙ

2018EI-STA-OUT0009

Σερβία

ΝΑΙ

2018EI-STA-OUT0011

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

ΝΑΙ

2018EI-STA-OUT0013

Ρωσία

ΝΑΙ

2018EI-STA-OUT0014

Γεωργία

ΝΑΙ

2018EI-STA-OUT0017

Κίνα

ΝΑΙ

2018EI-STA-OUT0018

Ιορδανία

ΝΑΙ

 

 

Απορριφθείσες αιτήσεις για Διδασκαλία

 

Αριθμός Αίτησης

Χώρα Υποδοχής

Έγκριση

2018EI-STA-OUT0001

Ουκρανία

ΟΧΙ

2018EI-STA-OUT0002

Κιργιζιστάν

ΟΧΙ

2018EI-STA-OUT0003

Ρωσία

ΟΧΙ

2018EI-STA-OUT0005

Σερβία

ΟΧΙ

2018EI-STA-OUT0006

Ουκρανία

ΟΧΙ

2018EI-STA-OUT0007

Λευκορωσία

ΟΧΙ

2018EI-STA-OUT0008

Ρωσία

ΟΧΙ

2018EI-STA-OUT0010

Σερβία

ΟΧΙ

2018EI-STA-OUT0012

Ουκρανία

ΟΧΙ

2018EI-STA-OUT0015

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

ΟΧΙ

2018EI-STA-OUT0016

Σερβία

ΟΧΙ

 


 

 

Εγκεκριμένες αιτήσεις για Επιμόρφωση

 

Αριθμός Αίτησης

Χώρα Υποδοχής

Έγκριση

2018EI-STT-OUT0010

Σερβία

ΝΑΙ

2018EI-STT-OUT0011

Σερβία

ΝΑΙ

2018EI-STT-OUT0013

Ρωσία

ΝΑΙ

 

Απορριφθείσες αιτήσεις για Επιμόρφωση

 

Αριθμός Αίτησης

Χώρα Υποδοχής

Έγκριση

2018EI-STT-OUT0001

Ιορδανία

ΟΧΙ

2018EI-STT-OUT0002

Ουκρανία

ΟΧΙ

2018EI-STT-OUT0003

Σερβία

ΟΧΙ

2018EI-STT-OUT0004

Σερβία

ΟΧΙ

2018EI-STT-OUT0005

Ουκρανία

ΟΧΙ

2018EI-STT-OUT0006

Ρωσία

ΟΧΙ

2018EI-STT-OUT0008

Ιορδανία

ΟΧΙ

2018EI-STT-OUT0009

Ιορδανία

ΟΧΙ

2018EI-STT-OUT0012

Σερβία

ΟΧΙ

 


  • Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις αιτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το eurep-projects@auth.gr
  • Για όλες τις πρακτικές διαδικασίες της μετακίνησής σας, καθώς και τα οικονομικά θέματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Χριστίνα Πάσχου στο 2310 99 5287 και eurep-projects@auth.gr   

Κριτήρια Επιλογής:

 Η Υποεπιτροπή, αφού εξέτασε όλες τις αιτήσεις των υποψηφίων, προέβη στην αξιολόγησή τους.

Αρχικά προχώρησε στον έλεγχο των κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά εφαρμόζονται στην πρόσκληση διδασκαλίας και επιμόρφωσης του προγράμματος Erasmus+, και συγκεκριμένα της ορθής και πλήρους συμπλήρωσης του Mobility Agreement, της συμμόρφωσης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων με τους σκοπούς του προγράμματος, της ύπαρξης επιστολής υποστήριξης (ή πρόσκλησης) από το πανεπιστήμιο υποδοχής και τέλος της πληρότητας, της εγκυρότητας και της έγκαιρης υποβολής όλων των απαραίτητων για την αίτηση εγγράφων.  

Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η διάχυση του προγράμματος σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό μελών του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του ΑΠΘ και η βελτίωση της ποιότητας των μετακινήσεων, η υποεπιτροπή αξιολόγησης αποφάσισε τη μη έγκριση στην παρούσα πρόσκληση των μετακινήσεων, υποψηφίων που έχουν αξιοποιήσει ήδη 2 ή περισσότερες φορές τη δυνατότητα μετακίνησης μέσω του προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, η Υποεπιτροπή προτρέπει τους εν λόγω υποψηφίους να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση σε επόμενη πρόσκληση, όπου πιθανόν να υπάρξει δυνατότητα έγκρισης της μετακίνησής τους, βάσει του ενδιαφέροντος κατά την υποβολή των αιτήσεων.