Αποτελέσματα 1ης πρόσκλησης Erasmus+ Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2019-2020

Εκτυπώσιμη μορφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2019-2020 και στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις των φοιτητών που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν (με φθίνουσα σειρά κατάταξης) και τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τον αριθμό της αίτησής σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://eurep.auth.gr/el/outgoing/myapplications, όπου υπάρχει πίνακας όλων των αιτήσεων που έχετε υποβάλει στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

 

Να επισημάνουμε ότι επιχορηγούνται όλοι οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί και ότι η επιχορήγηση αφορά το μέγιστο 4 μήνες (ανεξαρτήτως του αρχικά δηλωθέντος διαστήματος). Αυτό σημαίνει ότι :

  • όσοι είχαν δηλώσει διάστημα μετακίνησης λιγότερο των  4 μηνών, θα επιχορηγηθούν για το συγκεκριμένο διάστημα που δήλωσαν στην αίτησή τους ή μπορούν να αυξήσουν το διάστημα μετακίνησή τους με δυνατότητα συνολικής επιχορήγησης μέχρι και 4 μήνες (εφόσον δοθεί εγκαίρως η αντίστοιχη έγκριση από τον φορέα υποδοχής),
  • όσοι δήλωσαν διάστημα μετακίνησης μεγαλύτερο των 4 μηνών θα επιχορηγηθούν μόνο για τους 4 πρώτους μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε της μείωσης του διαστήματος της μετακίνησής τους στους 4 μήνες ή της πραγματοποίησης του συνόλου της μετακίνησης και της υλοποίησης του διαστήματος πέραν των 4 μηνών χωρίς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+.

 

Επίσης, στην τρέχουσα πρόσκληση έχουν αξιοποιηθεί επιχορηγούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στον οποίο συμμετέχει το ΑΠΘ. Οι μετακινήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω του συγκεκριμένου Ομίλου συνοδεύονται από το αντίστοιχο σχόλιο στη στήλη "Διοικητική διαχείριση και επιχορήγηση" ενώ στους εν λόγω φοιτητές θα σταλεί σχετικό μήνυμα με αναλυτικές οδηγίες. 

 

Οι υπόλοιποι φοιτητές που θα μετακινηθούν με επιχορήγηση του ΑΠΘ, παρακαλούνται να επισκεφθούν την ενότητα «Μετά την επιλογή» στη σελίδα Κινητικότητα Φοιτητών --> Erasmus+ Πρακτική Άσκηση, προκειμένου να ενημερωθούν για τη σχετική διαδικασία. Να σημειώσουμε ότι η μη έγκαιρη κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της πίστωσης του προβλεπόμενου ποσού ή και την ακύρωση της μετακίνησης. Να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υλοποιηθεί μετακίνηση (ανεξαρτήτως του χρόνου πίστωσης του προβλεπόμενου ποσού) χωρίς προηγούμενη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την απαιτούμενη υπογραφή της Σύμβασης επιχορήγησης.