Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξερχόμενου Προσωπικού (Διδασκαλία/Επιμόρφωση) Προγράμματος Erasmus+ International 2017-2019 – 3η Πρόσκληση

Εκτυπώσιμη μορφή

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΘ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Προγράμματος Erasmus+ International 2017-2019 – 3η Πρόσκληση

Εξερχόμενο Προσωπικό για Διδασκαλία/Επιμόρφωση

 

Εγκεκριμένες αιτήσεις για Διδασκαλία

 

 

Αριθμός αίτησης Χώρα
2017EI-STA-OUT0033 Αργεντινή 
2017EI-STA-OUT0035 Κίνα 
2017EI-STA-OUT0030 Μαρόκο 
2017EI-STA-OUT0034 Μαρόκο 
2017EI-STA-OUT0029 Μαυροβούνιο
2017EI-STA-OUT0036 Μεξικό 
2017EI-STA-OUT0037 Μεξικό 
2017EI-STA-OUT0038 Μεξικό 
2017EI-STA-OUT0028 Σερβία
2017EI-STA-OUT0031 Σερβία

 

Απορριφθείσες αιτήσεις για Διδασκαλία

 

Αριθμός αίτησης Χώρα
2017EI-STA-OUT0039 Αργεντινή 
2017EI-STA-OUT0027 Σερβία
2017EI-STA-OUT0032 Σερβία
2017EI-STA-OUT0040 Σερβία

 


 

Εγκεκριμένες αιτήσεις για Επιμόρφωση

Αριθμός αίτησης Χώρα
2017EI-STT-OUT0027 Μαρόκο 
2017EI-STT-OUT0031 Μαρόκο 
2017EI-STT-OUT0022 Μαυροβούνιο
2017EI-STT-OUT0023 Μαυροβούνιο
2017EI-STT-OUT0024 Μαυροβούνιο
2017EI-STT-OUT0034 Μεξικό 
2017EI-STT-OUT0036 Μεξικό 

 

Απορριφθείσες αιτήσεις για Επιμόρφωση

 

 

Αριθμός αίτησης Χώρα
2017EI-STT-OUT0029 Αργεντινή 
2017EI-STT-OUT0030 Κίνα 
2017EI-STT-OUT0035 Κίνα 
2017EI-STT-OUT0021 Μαρόκο 
2017EI-STT-OUT0025 Μαρόκο 
2017EI-STT-OUT0026 Μαρόκο 
2017EI-STT-OUT0032 Μαρόκο 
2017EI-STT-OUT0028 Σερβία
2017EI-STT-OUT0033 Σερβία
  • Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις αιτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το eurep-projects@auth.gr
  • Για όλες τις πρακτικές διαδικασίες της μετακίνησής σας, καθώς και τα οικονομικά θέματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Χριστίνα Πάσχου στο 2310 99 5287 και eurep-projects@auth.gr   

Κριτήρια Επιλογής:

Η Υποεπιτροπή, αφού εξέτασε όλες τις αιτήσεις των υποψηφίων, προέβη στην αξιολόγησή τους.

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις ήταν περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, αποφασίσθηκε να τηρηθούν τα κριτήρια επιλογής του προγράμματος Erasmus+, όπως αυτά εφαρμόζονται στην πρόσκληση διδασκαλίας και επιμόρφωσης. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε εάν το έντυπο Mobility Agreement είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένο και εάν οι σκοποί και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που διατυπώνονται συμφωνούν με τους σκοπούς του προγράμματος. Επιπλέον, συνυπολογίστηκε η υποβολή επιστολής υποστήριξης (ή πρόσκλησης) από το πανεπιστήμιο υποδοχής και τέλος, εξετάστηκε η πληρότητα, η εγκυρότητα και η έγκαιρη υποβολή όλων των απαραίτητων για την αίτηση εγγράφων.

Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των αιτήσεων για κάποια χώρα ήταν μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων κινητικοτήτων, εξετάστηκε επιπλέον, αν κάποιος υποψήφιος έχει πραγματοποιήσει ξανά κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος.