Διατμηματικό μάθημα «Γερμανικά Πανεπιστήμια και φοιτητική καθημερινότητα στη Γερμανία»

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο 2019, σε φοιτητές/ήτριες του Α.Π.Θ. το διατμηματικό μάθημα «Γερμανικά Πανεπιστήμια και φοιτητική καθημερινότητα στη Γερμανία» κατά το χρονικό διάστημα από 7 Μαρτίου έως 24 Μάϊου 2019 (απόφαση ΓΣ αριθμ.15/29-1-2019)

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη γερμανική γλώσσα (επίπεδο Β1) και περιλαμβάνει στοιχεία σύγχρονου γερμανικού πολιτισμού και φοιτητικής καθημερινότητας, πληροφορίες για τη δομή και λειτουργία των γερμανικών Πανεπιστημίων και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραμονή στη χώρα.

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 μ.

Γραμματεία του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ.
τηλ.: 2310 995165
www.lance.auth.gr