Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξερχόμενου Προσωπικού (Διδασκαλία/Επιμόρφωση) Προγράμματος Erasmus+ International 2017-2019 – 2η Πρόσκληση

Εκτυπώσιμη μορφή

 

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΘ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Προγράμματος Erasmus+ International 2017-2019 – 2η Πρόσκληση

Εξερχόμενο Προσωπικό για Διδασκαλία/Επιμόρφωση


 

Εγκεκριμένες αιτήσεις για Διδασκαλία

 

Αριθμός Αίτησης

Χώρα Υποδοχής

Έγκριση

2017EI-STA-OUT0024

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

ΝΑΙ

2017EI-STA-OUT0022

Κίνα

ΝΑΙ

2017EI-STA-OUT0021

Ιορδανία

ΝΑΙ

2017EI-STA-OUT0020

Κίνα

ΝΑΙ

2017EI-STA-OUT0019

Αίγυπτος

ΝΑΙ

2017EI-STA-OUT0018

Αλβανία

ΝΑΙ

 

Απορριφθείσες αιτήσεις για Διδασκαλία

 

Αριθμός Αίτησης

Χώρα Υποδοχής

Έγκριση

2017EI-STA-OUT0016

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

ΟΧΙ

2017EI-STA-OUT0026

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

ΟΧΙ

2017EI-STA-OUT0025

Ιορδανία

ΟΧΙ

2017EI-STA-OUT0023

Σερβία

ΟΧΙ

 


 

 

Εγκεκριμένες αιτήσεις για Επιμόρφωση

Αριθμός Αίτησης

Χώρα Υποδοχής

Έγκριση

2017EI-STT-OUT0010

Αζερμπαϊτζάν ΝΑΙ

2017EI-STT-OUT0009

Ιαπωνία

ΝΑΙ

2017EI-STT-OUT0019

Ιαπωνία

ΝΑΙ

2017EI-STT-OUT0015

Ρωσία

ΝΑΙ

2017EI-STT-OUT0013

Σερβία

ΝΑΙ

2017EI-STT-OUT0012

Σερβία

ΝΑΙ

2017EI-STT-OUT0011

Σερβία

ΝΑΙ

 

 

Απορριφθείσες αιτήσεις για Επιμόρφωση

 

Αριθμός Αίτησης

Χώρα Υποδοχής

Έγκριση

2017EI-STT-OUT0014

Ιαπωνία

ΟΧΙ

2017EI-STT-OUT0018

Ρωσία

ΟΧΙ

2017EI-STT-OUT0017

Ρωσία

ΟΧΙ

2017EI-STT-OUT0016

Ρωσία

ΟΧΙ

 


  • Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις αιτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το eurep-projects@auth.gr
  • Για όλες τις πρακτικές διαδικασίες της μετακίνησής σας, καθώς και τα οικονομικά θέματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Χριστίνα Πάσχου στο 2310 99 5287 και eurep-projects@auth.gr   

Κριτήρια Επιλογής:

 Η Υποεπιτροπή, αφού εξέτασε όλες τις αιτήσεις των υποψηφίων, προέβη στην αξιολόγησή τους.

 

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις ήταν περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, αποφασίσθηκε να τηρηθούν τα κριτήρια επιλογής του προγράμματος Erasmus+, όπως αυτά εφαρμόζονται στην πρόσκληση διδασκαλίας και επιμόρφωσης. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε εάν το έντυπο Mobility Agreement είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένο και εάν οι σκοποί και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που διατυπώνονται συμφωνούν με τους σκοπούς του προγράμματος. Επιπλέον, συνυπολογίστηκε η υποβολή επιστολής υποστήριξης (ή πρόσκλησης) από το πανεπιστήμιο υποδοχής και τέλος, εξετάστηκε η πληρότητα, η εγκυρότητα και η έγκαιρη υποβολή όλων των απαραίτητων για την αίτηση εγγράφων.

 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για κάποια χώρα ξεπερνά των αριθμό των διαθέσιμων κινητικοτήτων, εξετάζεται επιπλέον, αν κάποιος υποψήφιος έχει πραγματοποιήσει ξανά κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος.