Αποτελέσματα 1ης πρόσκλησης Erasmus+ Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2018-2019

Εκτυπώσιμη μορφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2018-2019 και στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις των φοιτητών που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν (με φθίνουσα σειρά κατάταξης), τις αιτήσεις που λαμβάνουν επιχορήγηση (πράσινο χρώμα) και τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τον αριθμό της αίτησής σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://eurep.auth.gr/el/outgoing/myapplications, όπου υπάρχει πίνακας όλων των αιτήσεων που έχετε υποβάλει στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Να επισημάνουμε ότι η χορηγούμενη επιχορήγηση αφορά το μέγιστο στους 3 πρώτους μήνες  της κάθε μετακίνησης. Αυτό σημαίνει ότι όσοι είχαν δηλώσει διάστημα μέχρι και 3 μήνες, θα επιχορηγηθούν για το συγκεκριμένο διάστημα που δήλωσαν στην αίτησή τους, ενώ όσοι δήλωσαν διάστημα μετακίνησης μεγαλύτερο των 3 μηνών θα επιχορηγηθούν μόνο για τους 3 πρώτους μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε της μείωσης του διαστήματος της μετακίνησής τους στους 3 μήνες ή της πραγματοποίησης του συνόλου της μετακίνησης και της υλοποίησης του διαστήματος πέραν των 3 μηνών χωρίς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+.

Σχετικά με τα επόμενα βήματα, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ενότητα «Μετά την επιλογή» στη σελίδα Κινητικότητα Φοιτητών --> Erasmus+ Πρακτική Άσκηση, προκειμένου να ενημερωθείτε για τη σχετική διαδικασία. Η μη έγκαιρη κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της πίστωσης του προβλεπόμενου ποσού ή και την ακύρωση της μετακίνησης.

Σημαντική επισήμανση: Οι φοιτητές που θα ξεκινήσουν την μετακίνησή τους στις 01/09/2018, και επιθυμούν την έγκαιρη πίστωση του ποσού επιχορήγησης, θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και τις 26/7/2018, καθώς οι διοικητικές υπηρεσίες του ΑΠΘ θα είναι κλειστές από 30/07-17/08. Να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υλοποιηθεί μετακίνηση (ανεξαρτήτως του χρόνου πίστωσης του προβλεπόμενου ποσού) χωρίς προηγούμενη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την απαιτούμενη υπογραφή της Σύμβασης επιχορήγησης.

Τέλος, παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν την ακύρωση της μετακίνησής τους να ενημερώσουν άμεσα το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (erasmus-outgoing@auth.gr) προκειμένου να είναι εφικτή η άμεση ενημέρωση των αναπληρωματικών (ως προς την επιχορήγηση) επιλεγέντων φοιτητών.