Ενημέρωση σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή συμφωνιών Erasmus+

Εκτυπώσιμη μορφή

Λόγω πολλών ερωτημάτων που δεχόμαστε, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι διμερείς συμφωνίες Erasmus+ που κατατέθηκαν στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων μετά την ορισμένη προθεσμία της 15ης Σεπτεμβρίου 2017, όπως και όσες θα κατατεθούν από εδώ και στο εξής, δεν τυγχάνουν επεξεργασίας από το Τμήμα μας, καθώς θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία υποβολής τους όπως αυτή περιγράφεται στην ιστοσελίδα μας https://eurep.auth.gr/el/staff/agreements .

Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους και ηλεκτρονικά αμέσως μόλις θα είναι διαθέσιμη η σχετική πλατφόρμα και εντός της προθεσμίας που θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας.

Να επισημάνουμε ότι η τελική έγκριση των ανωτέρω συμφωνιών θα εξαρτηθεί από τις σχετικές αποφάσεις της Πρυτανείας αλλά και της Επιτροπής  Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για τις προϋποθέσεις σύναψης νέων διμερών συμφωνιών.