Σημαντικές ημερομηνίες Erasmus+

Εκτυπώσιμη μορφή

α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σπουδές: Συνήθης περίοδος υποβολής τέλη Φεβρουαρίου-αρχές Μαρτίου

β) Κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών ( Αίτηση-δήλωση, Αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στο Ίδρυμα Υποδοχής (Application form), Αντίγραφο της Συμφωνίας Σπουδών (Learning Agreement), Εξουσιοδότηση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού,αντίγραφο Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας) μέχρι τις:

  • 2 Ιουλίου 2015, για τους φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής θα ξεκινήσει από 1 Αυγούστου μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου 2015
  • 9 Ιουλίου 2015, για τους φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής θα ξεκινήσει από 15 Σεπτεμβρίου 2015 και μετά και μετακινούνται για το χειμερινό εξάμηνο ή για ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος
  • Η καταληκτική ημερομηνία για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν κατά το εαρινό εξάμηνο, θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

δ) Υπογραφή των Συμβάσεων Χρηματοδότησης ακαδ. έτους 2015-2016:

Περίοδος έναρξης μαθημάτων

Περίοδος υπογραφής της Σύμβασης

 1η Αυγούστου - 13 Σεπτεμβρίου 20-29 Ιουλίου
 14 - 30 Σεπτεμβρίου  24-27 Αυγούστου
 1 - 15 Οκτωβρίου  31 Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου
 16 - 30 Οκτωβρίου  7 -10 Σεπτεμβρίου
 1- 15 Νοεμβρίου  θα ανακοινωθεί σύντομα
 16-30 Νοεμβρίου   θα ανακοινωθεί σύντομα
 1 - 15 Δεκεμβρίου   θα ανακοινωθεί σύντομα
 16-31 Δεκεμβρίου   θα ανακοινωθεί σύντομα