Ενημερωτική παρουσίαση για τις δράσεις Erasmus+ KA2 SectorSkillsAlliances -1/12/2017

Εκτυπώσιμη μορφή

Από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Η Education, AudiovisualandCultureExecutiveAgencyδιοργανώνει ενημερωτική παρουσίαση για τις δράσεις Erasmus+ KA2 SectorSkillsAlliances.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί με webstreaming, τη Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017, 14:00 - 16:30 (ώρα Βρυξελλών).

Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/info-session-new-call-for-proposals-e-plus-sector-skills-alliances_en

Γενικές πληροφορίεςγια τις δράσεις Erasmus+ KA2:

-      Στο σύνδεσμο: https://eurep.auth.gr/el/programmes/KA2

-      Σοφία Φούρλαρη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, eurep-projects@auth.gr