Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships και Erasmus Mundus Joint Master Degrees (για μέλη ΔΕΠ)

Εκτυπώσιμη μορφή

Δημοσιεύτηκαν από την Education, Audiovisual and Culture Executive Agency οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για τις εξής δράσεις του Erasmus+: 

 

1)  Υποβολή αιτήσεων για Erasmus Mundus Joint Master Degrees 2018: 15 Φεβρουαρίου 2018 - Ώρα 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

2)  Υποβολή αιτήσεων για Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships 2018: 21 Μαρτίου 2018 - Ώρα 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Ο οδηγός του Προγράμματος 2018 είναι διαθέσιμος στο: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

 

Γενικές πληροφορίες:

-Στο σύνδεσμο:https://eurep.auth.gr/el/programmes/KA2 και στο https://eurep.auth.gr/el/programmes/erasmus_mundus

-Σοφία Φούρλαρη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, eurep-projects@auth.gr