Υποβολή αιτήσεων για προγράμματα Erasmus+ KA2 - Capacity Building & Sector Skill Alliances 2018 - Προθεσμίες

Εκτυπώσιμη μορφή

Δημοσιεύτηκαν από την Education, Audiovisual and Culture Executive Agency οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για τις εξής δράσεις του Erasmus+: 

 

1) Υποβολή αιτήσεων για Erasmus+ KA2 Capacity Building: 8 Φεβρουαρίου 2018 - Ώρα 12:00 (ώρα Βρυξελλών). 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-higher...

 

2) Υποβολή αιτήσεων για Erasmus+ KA2 Sector Skill Alliances 2018: 28 Φεβρουαρίου 2018 - Ώρα 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Για περισσότερες πληροφορίες:https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-...

 

Γενικές πληροφορίες:

-Στο σύνδεσμο:https://eurep.auth.gr/el/programmes/KA2

-Σοφία Φούρλαρη, eurep-projects@auth.gr