Επιτυχόντες Προγράμματος Erasmus+ International 2016-2018 – Β’ Πρόσκληση: Εξερχόμενο Προσωπικό για Διδασκαλία/Επιμόρφωση

Εκτυπώσιμη μορφή

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΘ

 

Ανακοίνωση Eπιτυχόντων Προγράμματος Erasmus+ International 2016-2018 – Β’ Πρόσκληση

Εξερχόμενο Προσωπικό για Διδασκαλία/Επιμόρφωση

 

Επώνυμο

Όνομα

Τμήμα Προέλευσης

Χώρα

Ίδρυμα Υποδοχής

Κινητικότητα

Ιωαννίδου

Αλεξάνδρα

Τμήμα Φυσικής

Σερβία

University of Novi Sad

Διδασκαλία

Γιαννόπουλος

Εμμανουήλ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Σερβία

University of Niš

Διδασκαλία

Κατσούλος

Παναγιώτης-Δημήτριος

Τμήμα Κτηνιατρικής

Βοσνία και Ερζεγοβίνη 

University of Sarajevo

Διδασκαλία

Τσίτσας

Νικόλαος

Τμήμα Πληροφορικής

Ουκρανία 

V.N.Karazin Kharkiv National University

Διδασκαλία

Μυρωνίδης

Δημήτριος

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Αλβανία 

"Fan S. Noli" University

Διδασκαλία

Παπαϊωάννου

Παναγιώτης

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Ιορδανία 

Jordan University of Science & Technology

Διδασκαλία

Πολίτογλου

Πετρονίλα

Τμήμα Ψυχολογίας

Ρωσία 

Saint Petersburg University

Επιμόρφωση

 

 

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις αιτήσεις παρακαλούμε απευθυνθείτε στη κα. Μαρία Μυλωνά στο 2310 99 5302 και eurep-projects@auth.gr.

 

Για όλες τις πρακτικές διαδικασίες της μετακίνησής σας καθώς και τα οικονομικά θέματα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον κο. Γεώργιο Βέη στο 2310 99 6727 και eurep-projects@auth.gr .

Κριτήρια Επιλογής:

Η Υποεπιτροπή αφού εξέτασε όλες τις αιτήσεις των υποψηφίων προέβη στην αξιολόγησή τους. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις ήταν περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, αποφασίσθηκε να τηρηθούν τα κριτήρια επιλογής του προγράμματος Erasmus+, όπως αυτά εφαρμόζονται στην πρόσκληση διδασκαλίας και επιμόρφωσης. Συγκεκριμένα, εξετάζεται εάν το έντυπο Mobility Agreement είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένο και εάν οι σκοποί και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που διατυπώνονται συμφωνούν με τους σκοπούς του προγράμματος. Επιπλέον, συνυπολογίζεται η υποβολή επιστολής υποστήριξης (ή πρόσκλησης) από το πανεπιστήμιο υποδοχής και τέλος, εξετάζεται η πληρότητα, η εγκυρότητα και η έγκαιρη υποβολή όλων των απαραίτητων για την αίτηση εγγράφων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για κάποια χώρα ξεπερνά των αριθμό των διαθέσιμων κινητικοτήτων, εξετάζεται επιπλέον, αν κάποιος υποψήφιος έχει ξαναπραγματοποιήσει κινητικότητα στο πρόγραμμα.