Σύναψη νέων συμφωνιών Erasmus+ 2018-20(21)

Εκτυπώσιμη μορφή

Επισυνάπτουμε παρακάτω το έγγραφο της Αναπληρώτριας Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων, Καθηγήτριας κ. Α. Στογιαννίδου, σχετικά με τη Σύναψη νέων συμφωνιών στη Δράση ERASMUS του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ 2018-20(21).

 

To Α.Π.Θ. έχει ήδη υπογράψει περισσότερες από 1500 συμφωνίες με πάνω από 550 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ευρώπης, από την έναρξη του νέου προγράμματος το 2014. Επομένως, απαιτείται η αξιολόγηση των συμφωνιών αυτών, τόσο ως προς τα ποσοτικά δεδομένα (κινητικότητα φοιτητών και καθηγητών) όσο και ως προς τα ποιοτικά (αναγνώριση μαθημάτων κλπ). Για τη διευκόλυνσή σας, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ  https://eurep.auth.gr/el/staff/agreements η λίστα με τις ανενεργές συμφωνίες της τριετίας 2014-2017, καθώς και η λίστα με τον αριθμό συμφωνιών κάθε Τμήματος ανά χώρα. Θα χρειαστεί να λάβετε υπόψη τα συγκεκριμένα αρχεία κατά την αξιολόγηση των συμφωνιών και να μας αποστείλετε τη σχετική αιτιολόγηση, σε περίπτωση που αποφασιστεί η συνέχιση κάποιας ανενεργής συμφωνίας του Τμήματός σας. Επίσης, θα χρειαστεί οι νέες συνεργασίες που θα υποβληθούν να αξιολογηθούν ως προς το κατά πόσο αποτελούν μέρος της πολιτικής του αντίστοιχου Τμήματος και του Ιδρύματος γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο.

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής: 27-06-2017. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής : 15-09-2017.

 

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ΤΕΕΠ, Γ. Βέης - τηλ. 2310-996727 ή Ι. Γεωργιάδου - τηλ. 2310-995293, email : erasmus-agreements@auth.gr . Για τυχόν τεχνικά προβλήματα ή απορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Τάσο Σελαλμαζίδη, τηλ. 2310-995167, email: anselal@auth.gr .