Αποτελέσματα Erasmus+ Σπουδές ακαδ. έτους 2017-2018

Εκτυπώσιμη μορφή

Τελευταία ενημέρωση: 24/10/2017

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ Σπουδές ακαδ. έτους 2017-2018 και στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε τα ονόματα των φοιτητών που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν.

Η κατάταση περιλαμβάνει το σύνολο των φοιτητών που τοποθετήθηκαν σε κάποια θέση βάσει της φθίνουσας ακαδημαϊκής κατάταξης ανά Τμήμα και τα ονόματα των επιχορηγούμενων φοιτητών είναι σημειωμένα με πράσινο χρώμα. Τις επόμενες ημέρες θα σταλούν στα ιδρύματα υποδοχής σταδιακά και κατά προτεραιότητα (βάσει των σχετικών προθεσμιών) τα σχετικά ενημερωτικά μηνύματα (nomination emails) που αφορούν στους επιχορηγούμενους φοιτητές , αντίγραφο των οποίων θα λάβουν και οι φοιτητές. Θα παρακαλούσαμε όλους τους επιλεγέντες φοιτητές να ελέγχουν τακτικά τους ιδρυματικούς λογαριασμούς για οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας (εντότητα ¨Μετά την επιλογή") για τα επόμενα βήματα.

Όσοι φοιτητές περιλαμβάνονται στην κατάσταση των επιλεγέντων φοιτητών αλλά δεν επιχορηγούνται, μπορούν να μετακινηθούν με δικά τους έξοδα, εφόσον το επιθυμούν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ενημερώσουν άμεσα το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευυτικών Προγραμμάτων μέσω email (erasmus-outgoing@auth.gr) προκειμένου να σταλεί η σχετική υποψηφιότητα (nomination email).

Ως προς τη διαδικασία επιχορήγησης, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι η τελική επιλογή βασίστηκε αρχικά στην κατανομή/τοποθέτηση των αιτούντων ανά συμφωνία, στην οποία προχώρησαν τα Τμήματα, και στη συνέχεια, λόγω περιορισμών στη διαθέσιμη χρηματοδότηση, στην κάλυψη του διαθέσιμου ανά Τμήμα ποσού βάσει της φθίνουσας ακαδημαϊκής κατάταξης των φοιτητών. Η ακαδημαϊκή αυτή κατάταξη προέκυψε για κάθε φοιτητή από τον συνυπολογισμό των δεικτών Δ2, Δ3 και Δ4 της διαδικασίας μοριοδότησης (για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τη Μοριοδότηση αιτήσεων).

Επίσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η μετακίνηση του μέγιστου δυνατού αριθμού φοιτητών ανά Τμήμα, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων αποφάσισε την μετακίνηση όλων των επιχορηγούμενων φοιτητών για ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο (πραγματική διάρκεια της μετακίνησης θα είναι αυτή που ορίζεται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο κάθε ιδρύματος υποδοχής). Οι ετήσιες μετακινήσεις που είχαν δηλωθεί κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον επιβάλλονται από το πρόγραμμα σπουδών του ιδρύματος υποδοχής και τεκμηριωθούν επαρκώς από τον μετακινούμενο.

Τέλος, να επισημανθεί ότι οι φοιτητές που επιθυμούν να ακυρώσουν την μετακίνησή τους θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων καθώς η έλλειψη ενημέρωσης δεν θα επιτρέψει τη διάθεση του σχετικού ποσού σε άλλους επιλεγέντες φοιτητές.