Υποβολή Δικαιολογητικών Επιχορήγησης

×

Μήνυμα προειδοποίησης

Submissions for this form are closed.
Εκτυπώσιμη μορφή

Εδώ μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά τα οποία σχετίζονται με τη διαδικασία έκδοσης της σύμβασης μετακίνησης και επιχορήγησης. 

Παρακαλούμε για τον μικρότερο δυνατό αριθμό υποβολών, και επομένως για τη συμπερίληψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού δικαιολογητικών ανά υποβολή.

Προκειμένου να δείτε τα δικαιολογητικά που έχετε ήδη υποβάλει, μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://eurep.auth.gr/el/node/1977/submissions

Κάθε υποβολή συνδέεται με συγκεκριμένη αίτηση, και επομένως θα πρέπει να φροντίσετε να γνωρίζετε τον σχετικό αριθμό. Αν έχετε υποβάλλει περισσότερες από μια αιτήσεις, μπορείτε να αναζητήσετε τον αριθμό της τελευταίας αίτησής σας στη σελίδα https://eurep.auth.gr/el/outgoing/myapplications.