Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτος 2024-2025

Printer-friendly version

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ξεκινήσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων για θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το ακαδ. έτος 2024-2025 με επιλέξιμη περίοδο υλοποίησης των μετακινήσεων από 01/10/2024 έως 31/07/2025. 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 25 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2024 (14:00 ώρα Ελλάδας) 

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την διαδικασία υποβολής αίτησης, παρακαλούμε να παρακολουθήσετε το ενημερωτικό video στον σύνδεσμο: https://eurep.auth.gr/el/node/2511

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (https://eurep.auth.gr/el ), μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση, την αναζήτηση Φορέα Υποδοχής, τη διαδικασία υποβολής αίτησης, και τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής.

Επισημαίνουμε ότι η τελική διάρκεια επιχορήγησης κάθε φοιτητή θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων και το συνολικό διαθέσιμο ποσό του ΑΠΘ.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων για να αποφευχθεί πιθανή υπερφόρτωση του συστήματος και, κατά συνέπεια, η όποια ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων κατά τις τελευταίες ημέρες υποβολής των αιτήσεων.