Outgoing students traineeship

Στοιχεία επικοινωνίας και ωράριο εξυπηρέτησης φοιτητών

Tο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων εξυπηρετεί τους φοιτητές τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Σε περίπτωση που απαιτείται φυσική παρουσία, η δια ζώσης εξυπηρέτηση θα γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης, τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας.

 

Τηλεφωνικό κέντρο - Γραμματεία: 2310 99 6727

 

E-mail για πληροφορίες εξερχόμενων φοιτητών για Πρακτική Άσκηση:

Κατάθεση δικαιολογητικών επιστροφής

Αμέσως μόλις επιστρέψετε από τον Φορέα Υποδοχής και το αργότερο μέσα σε ένα μήνα, θα πρέπει να επισκεφθείτε το Τμήμα μας και να μας καταθέσετε τα παρακάτω έντυπα(με πρωτότυπες υπογραφές):

Πριν από την αναχώρηση από το Ίδρυμα Υποδοχής

Θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα έντυπα τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώσετε λίγο πριν από την αναχώρησή σας από τον Φορέα Υποδοχής, καθώς με αυτά μόνο θα μπορέσετε να πιστο­ποιήσετε την περίοδο της Πρακτικής Άσκησής σας και να προχωρήσετε στην αναγνώρισή της από το Τμήμα/τη Σχολή σας.

Παράταση Πρακτικής Άσκησης

Εφόσον η εργασία σας στον Φορέα Υποδοχής αποδειχθεί ιδιαίτερα ικανοποιητική και αποδοτική υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσετε την παράταση της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης. Αυτή η δυνα­τότητα σάς προσφέρεται εφόσον, έναν τουλάχιστον μήνα πριν από την προγραμματισμένη ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης στον Φορέα Υποδοχής, έχετε φροντίσει τα παρακάτω:

Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Training Agreement)

Εφόσον με την έναρξη της μετακίνησής σας διαπιστώσετε αλλαγές στην αρχική Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση, είτε ως προς το περιεχόμενο της πρακτικής σας άσκησης είτε ως προς τον επιβλέποντά σας, θα πρέπει οι αλλαγές αυτές να καταγραφούν στο έντυπο Αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση , να υπογραφούν από το υπεύθυνο άτομο στο Φορέα Υποδοχής και να αποσταλούν στο Τμήμα μας προς έγκριση από το αρμόδιο Συντονιστή ECTS. Η αποστολή του παραπάνω εντύπου θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο άμεσα.

Ασφάλιση - VISA

Τα έξοδα ασφάλισης (υγείας, γενικής αστικής ευθύνης και προσωπικού ατυχήματος) καθώς και αυτά της θεώρησης εισόδου (βίζα) καλύπτονται από εσάς.

Ασφάλιση

Καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής σας στο εξωτερικό, θα πρέπει να είστε ασφαλισμένοι είτε από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα.

Υποχρεωτική ασφάλιση: Ασφάλεια υγείας, η οποία θα πρέπει να καλύπτει και τις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού από τη Χώρα Εταίρο στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ International.

Διαδικασία έκδοσης Σύμβασης Μετακίνησης και Χρηματοδότησης

Το πρόγραμμα Erasmus+ International για Πρακτική Άσκηση προβλέπει τη χορήγηση χρηματοδό­τησης στους φοιτητές που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, η οποία έχει ως στόχο τη συμβολή στην κάλυψη των δαπανών που συνεπάγεται η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό και καλύπτει τη διαφορά του κόστους διαβίωσης μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής. Το ύψος της μηνιαίας αυτής χρηματοδότησης καθορίζεται από την Εθνική Μονάδα για το Ereasmus+ International (Ι.Κ.Υ.).

Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeship)

Το σημαντικότερο έντυπο είναι η Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeships).

Πρόκειται για τη δέσμευση των τριών εμπλεκομένων μερών στην Πρακτική Άσκηση, δηλαδή του φοιτητή, του Ιδρύματος Προέλευσης και του Φορέα Υποδοχής, ώστε να εξασφαλίζονται τα παρακάτω:

Αξιολόγηση και επιλογή

Μετά τη λήξη της υποβολής αιτήσεων, οι αιτήσεις συγκεντρώνονται ανά Τμήμα και προωθούνται στον Erasmus+ International Συντονιστή κάθε Τμήματος/ Σχολής, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Κατά τη διαδικασία αυτή, ο Erasmus+ International Συντονιστής, σε συνεργασία με το Τμήμα του,  λαμβάνει υπόψη του τη σειρά προτεραιότητας των πανεπιστημίων που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας, σε συνδυασμό με τα ακόλουθα κριτήρια:

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τη μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση προβλέπει την εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την εκάστοτε περίοδο υποβολής αιτήσεων μετά από σχετική Πρόσκληση.