Αποτέλεσματα Erasmus+ Σπουδές ακαδ. έτους 2024-2025

Printer-friendly version

Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2024

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις των φοιτητών που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ Σπουδές ακαδ. έτους 2024-2025.

Η κατάσταση περιλαμβάνει μόνο τους φοιτητές που τοποθετήθηκαν σε κάποια θέση βάσει της φθίνουσας μοριοδότησης ανά Τμήμα και των προβλέψεων των διμερών συμφωνιών. Σε περίπτωση μη επιλογής, παρακαλούμε να απευθύνεστε για διευκρινίσεις στον/στην Συντονιστή ECTS του Τμήματός σας.

Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τον αριθμό της αίτησής σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://eurep.auth.gr/el/outgoing/myapplications, όπου υπάρχει πίνακας όλων των αιτήσεων που έχετε υποβάλει στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Διευκρινίσεις:

  • Όλοι οι φοιτητές που περιλαμβάνονται στην κατάσταση θα λάβουν επιχορήγηση για το διάστημα που δήλωσαν στην αίτησή τους (πραγματική διάρκεια της μετακίνησης θα είναι αυτή που ορίζεται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο κάθε ιδρύματος υποδοχής). 
  • Τις επόμενες ημέρες θα σταλούν στα ιδρύματα υποδοχής σταδιακά και κατά προτεραιότητα (βάσει των σχετικών προθεσμιών) τα σχετικά ενημερωτικά μηνύματα (nomination emails) που αφορούν στους επιλεγέντες φοιτητές, αντίγραφο των οποίων θα λάβουν και οι φοιτητές.
  • Θα παρακαλούσαμε όλους τους επιλεγέντες φοιτητές να ελέγχουν τακτικά τους ιδρυματικούς λογαριασμούς για οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας (ενότητα ¨Μετά την επιλογή") για τα επόμενα βήματα.
  • Τέλος, να επισημανθεί ότι οι φοιτητές που επιθυμούν να ακυρώσουν την μετακίνησή τους θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.