Ακύρωση ζωντανής αναμετάδοσης και καταγραφής Ενημερωτικής εκδήλωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Printer-friendly version

Λόγω τεχνικού προβλήματος η ζωντανή αναμετάδοση καθώς και η καταγραφή ακυρώθηκαν.