Αποτελέσματα Erasmus+ Σπουδές ακαδ. έτους 2020-2021

Printer-friendly version

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ Σπουδές ακαδ. έτους 2020-2021 και στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις των φοιτητών που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν.

Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τον αριθμό της αίτησής σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://eurep.auth.gr/el/outgoing/myapplications, όπου υπάρχει πίνακας όλων των αιτήσεων που έχετε υποβάλει στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Διευκρινίσεις:

  • Όλοι οι φοιτητές που περιλαμβάνονται στην κατάσταση θα λάβουν επιχορήγηση για ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο (πραγματική διάρκεια της μετακίνησης θα είναι αυτή που ορίζεται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο κάθε ιδρύματος υποδοχής). Οι ετήσιες μετακινήσεις που είχαν δηλωθεί κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον επιβάλλονται από το πρόγραμμα σπουδών του ιδρύματος υποδοχής και τεκμηριωθούν επαρκώς από τον μετακινούμενο. Η κατάσταση περιλαμβάνει μόνο τους φοιτητές που τοποθετήθηκαν σε κάποια θέση βάσει της φθίνουσας ακαδημαϊκής κατάταξης ανά Τμήμα και των προβλέψεων των διμερών συμφωνιών.
  • Τις επόμενες ημέρες θα σταλούν στα ιδρύματα υποδοχής σταδιακά και κατά προτεραιότητα (βάσει των σχετικών προθεσμιών) τα σχετικά ενημερωτικά μηνύματα (nomination emails) που αφορούν στους επιχορηγούμενους φοιτητές, αντίγραφο των οποίων θα λάβουν και οι φοιτητές.
  • Θα παρακαλούσαμε όλους τους επιλεγέντες φοιτητές να ελέγχουν τακτικά τους ιδρυματικούς λογαριασμούς για οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας (ενότητα ¨Μετά την επιλογή") για τα επόμενα βήματα.
  • Τέλος, να επισημανθεί ότι οι φοιτητές που επιθυμούν να ακυρώσουν την μετακίνησή τους θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.