Outgoing students

Αναγνώριση περιόδου πρακτικής άσκησης

Το πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση της περιόδου εργασίας στο Φορέα Υποδοχής, εφόσον εξακολουθείτε να διατηρείτε τη φοιτητική ιδιότητα κατά την επιστροφή σας στο ΑΠΘ. Λόγω της φύσης, όμως, του προγράμματος, η διαδικασία αναγνώρισης δεν είναι «αυτόματη» και εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες:

Πριν από την αναχώρηση από τον Φορέα Υποδοχής

Θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα έντυπα τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώσετε λίγο πριν από την αναχώρησή σας από τον Φορέα Υποδοχής, καθώς με αυτά μόνο θα μπορέσετε να πιστο­ποιήσετε την περίοδο της Πρακτικής Άσκησής σας και να προχωρήσετε στην αναγνώρισή της από το Τμήμα/τη Σχολή σας.

Ατομικό Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης

Η αξιολόγηση της εργασίας σας στον Φορέα Υποδοχής, όσον αφορά στο περιεχόμενο, στην ποιότητά της, και στον φόρτο εργασίας που αυτή συνεπάγεται, αλλά και η δυνατότητα αποτίμησής της με βάση το σύστημα ECTS, είναι μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία. Για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να «τεκμηριώσετε» την εργασία σας στον Φορέα Υποδοχής, αλλά και για να δώσουμε τη δυνατό­τητα στους καθηγητές σας στο Α.Π.Θ.

Αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση

Εφόσον με την έναρξη της μετακίνησης (ή κατά την διάρκεια) διαπιστώσετε ουσιαστικές αλλαγές στην αρχική Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση ως προς το περιεχόμενο της πρακτικής σας άσκησης (αντικείμενο/καθήκοντα)  θα πρέπει οι αλλαγές αυτές να καταγραφούν στο έντυπο Αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση , να υπογραφούν από το υπεύθυνο άτομο στο Φορέα Υποδοχής και να αποσταλούν στο Τμήμα μας προς έγκριση από το αρμόδιο Συντονιστή ECTS. Η αποστολή του παραπάνω εντύπου θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο άμεσα.

Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeships)

Το σημαντικότερο έντυπο είναι η Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeships).

Πρόκειται για τη δέσμευση των τριών εμπλεκομένων μερών στην Πρακτική Άσκηση, δηλαδή του φοιτητή, του Ιδρύματος Προέλευσης και του Φορέα Υποδοχής, ώστε να εξασφαλίζονται τα παρακάτω:

Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις συγκεντρώνονται ανά Τμήμα και προωθούνται στο Συντονιστή ECTS για Πρακτική Άσκηση κάθε Τμήματος/ Σχολής προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Κατά τη διαδικασία αυτή, ο Συντονιστής ECTS για Πρακτική Άσκηση αξιολογεί τις αιτήσεις με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων ERASMUS+ για πρακτική άσκηση

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τη μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση προβλέπει την εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την εκάστοτε περίοδο υποβολής αιτήσεων μετά από σχετική πρόσκληση (συνήθως το Μάιο κάθε έτους για μετακινήσεις κατά το επόμενο ακαδ. έτος).

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης Γενικά

Από τη στιγμή που θα φτάσετε στο εξωτερικό και θα παρουσιαστείτε στον Φορέα Υποδοχής θα πρέπει να έχετε στο νου σας ότι έχετε πλέον τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του Φορέα. Φροντίστε να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες για απόκτηση επαγγελ­ματικής εμπειρίας και δεξιοτήτων που θα σας παρουσιαστούν, χωρίς να παραβλέπετε και την τυπική κατοχύρωση της εργασίας σας. Αυτό το τελευταίο θα επιτευχθεί με όσα περιγράφονται παρακάτω.