Παράταση Πρακτικής Άσκησης

Printer-friendly version

Εφόσον η εργασία σας στον Φορέα Υποδοχής αποδειχθεί ιδιαίτερα ικανοποιητική και αποδοτική υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσετε την παράταση της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης. Αυτή η δυνα­τότητα σάς προσφέρεται εφόσον, έναν τουλάχιστον μήνα πριν από την προγραμματισμένη ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης στον Φορέα Υποδοχής, έχετε φροντίσει τα παρακάτω:

  • Έχετε επιβεβαιώσει ότι η παράταση που ζητά­τε αφορά περίοδο η οποία ακολουθεί αμέσως μετά την τρέχουσα περίοδο Πρακτικής Άσκησης (συμπε­ριλαμβανομένων των επίσημων αργιών και περιόδων εορτών)
  • Έχετε εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Υπο­δοχής και του Συντονιστή ECTS για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος/Σχολής σου στο Α.Π.Θ.
  • Έχετε ελέγξει αν καλύπτεστε ασφαλιστικά (καλύψεις υγείας, εργατικού ατυχήματος και γενικής αστικής ευθύνης)για το διάστημα παράτασης.
  • Έχετε κατεβάσει από την ιστοσελίδα του Τμήματός μας το έντυπο «Παράταση Πρακτικής Άσκησης στο Φορέα Υποδοχής» (Prolongation of Placement).
  • Έχετε φροντίσει να συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον Φορέα Υποδοχής.
  • Έχετε στείλει το έντυπο μέσω email στο Τμήμα μας.

Στη συνέχεια, το Τμήμα μας θα ελέγξει την αίτησή σας και θα σας ενημερώσει σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη της παράτασης της Πρακτικής Άσκησής σας. Η οποιαδήποτε παράταση πρακτικής άσκησης γίνεται με μηδενική επιχορήγηση (zero grant).