Βεβαίωση εγγραφής και ολοκλήρωσης των σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής (Duration of Studies) 2023-2024