Στοιχεία επικοινωνίας και ωράριο εξυπηρέτησης φοιτητών

Printer-friendly version

Tο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων εξυπηρετεί τους φοιτητές τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Σε περίπτωση που απαιτείται φυσική παρουσία, η δια ζώσης εξυπηρέτηση θα γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης, τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας.

 

Τηλεφωνικό κέντρο - Γραμματεία: 2310 99 6727

 

E-mail για πληροφορίες εξερχόμενων φοιτητών για Πρακτική Άσκηση:

Κωνσταντίνα Τόλια email: eurep-projects@auth.gr