Διαδικασία έκδοσης Σύμβασης Μετακίνησης και Χρηματοδότησης

Printer-friendly version

Το πρόγραμμα Erasmus+ International για Πρακτική Άσκηση προβλέπει τη χορήγηση χρηματοδό­τησης στους φοιτητές που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, η οποία έχει ως στόχο τη συμβολή στην κάλυψη των δαπανών που συνεπάγεται η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό και καλύπτει τη διαφορά του κόστους διαβίωσης μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής. Το ύψος της μηνιαίας αυτής χρηματοδότησης καθορίζεται από την Εθνική Μονάδα για το Ereasmus+ International (Ι.Κ.Υ.).

Η χρηματοδότησή σας θα γίνει με κατάθεση σε προσωπικό τραπεζι­κό λογαριασμό. Αν δεν έχετε ήδη, φροντί­στε να επισκεφθείτε κάποιο υποκατάστημα τράπεζας για να ανοίξετε έναν λογαριασμό πριν ξεκινήσει η διαδικασία χρηματοδότησης. Να έχετε υπόψη σας ότι οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από συναλλαγές με την Τράπεζα βαρύνουν εσάς.

Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση ύπαρξης ενεργής σύμβασής σας με τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ, κατά το διάστημα της μετακίνησής σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, προτού προχωρήσετε στην κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να εξεταστεί πιθανή αλληλοεπικάλυψη.

1) Κατάθεση δικαιολογητικών

 • "Κατεβάστε" την Αίτηση-Δήλωση και εκτυπώστε την σε διάσταση Α3, διπλής όψης.
 • Συμπληρώστε με ακρίβεια στην Αίτηση-Δήλωση τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης στο Ίδρυμα Υποδοχής, αφού πρώτα έχετε συμβουλευθεί το πανεπιστήμιο στο οποίο θα μετακινηθείτε και έχετε επιβεβαιώσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Τα πεδία όπου αναφέρονται οι ημέρες διάρκειας της πρακτικής άσκησης στο Ίδρυμα Υποδοχής θα συμπληρωθούν από το ΤΕΕΠ.

Η σωστή συμπλήρωση των παραπάνω ημερομηνιών είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς με βάση αυτές υπολογίζεται η περίοδος κινητικότητάς σας στο Ίδρυμα Υποδοχής και πραγματοποιείται η χρηματοδότησή σας. 

Αν χρειαστεί να κάνετε διορθώσεις, το ΤΕΕΠ θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση της σύμβασης επιχορήγησής σας.

 • Φροντίστε να υπογραφεί η Αίτηση-Δήλωση από τον Erasmus+ International Συντονιστή του Τμήματος/Σχολής σας.
 • Καταθέστε την Αίτηση-Δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής σας μαζί με αντίγραφο της Συμφωνίας Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeship), που έχετε ήδη συμπληρώσει με βάση τις παραπάνω οδηγίες, προκειμένου:  
 1. Nα συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί από το Γραμματέα και τον Πρόεδρο του Τμήματος/Σχολής το «Πιστοποιητικό Σπουδών στην Ελλάδα» (σελ. 2 της Αίτησης),
 2. Nα υπογραφεί από τον Πρόεδρο το «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών» (σελ. 3 της Αίτησης) και
 3. Nα συμπληρωθεί ο αριθμός της απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Τμήματος/Σχολής σας, η οποία να επικυρώνει την αντιστοιχία και τη μελλοντική αναγνώριση των μαθημάτων που εσείς έχετε δηλώσει σε συνεργασία με τον Συντονιστή ECTS στη συνημμένη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Traineeship).
 • Παραλάβετε την Αίτηση-Δήλωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής σας πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη μαζί με το συνημμένο αντίγραφο της Συμφωνίας Μάθησης για σπουδές. Συνήθως, η διεκπεραίωση της Αίτησης δεν καθυστερεί παρά μόνο λίγες εργάσιμες ημέρες. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση καθυστέρησης διεκπεραίωσης και για να προλάβετε την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Τμήμα μας, μπορείτε να ζητήσετε από τη Γραμματεία ένα φωτοαντίγραφο της Αίτησης προκειμένου να το καταθέσετε στο Τμήμα μας.
 • Συμπληρώστε και υπογράψτε την Αίτηση Πίστωσης Τραπεζικού Λογαριασμού. Η κατάθεση της χρηματοδότησης θα γίνει απευθείας σε αυτόν τον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό. Να έχετε υπόψη σας ότι οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από συναλλαγές με την Τράπεζα (μετατροπή συναλλάγματος, εμβάσματα κτλ.) βαρύνουν εσάς.
 • Τυπώστε αντίγραφο του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας (βλέπε προηγούμενο σύνδεσμο).
 • Τυπώστε αντίγραφο της Αίτησης που καταθέσατε στο Ίδρυμα Υποδοχής (Application Form).
 • Καταθέστε στο ΤΕΕΠ όλα τα παραπάνω έντυπα σωστά συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, μέσα στις προβλεπόμενες κάθε φορά προθεσμίες.

Εφόσον ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, το ΤΕΕΠ προχωρά στον έλεγχο και την επεξεργασία του συνόλου των εντύπων που αφορούν τη χρηματοδότησή σας και προωθεί τις Αιτήσεις και τις Συμβάσεις προς υπογραφή από την αρμόδια Διεύθυνση του Α.Π.Θ.

 

Δικαιολογητικά χρηματοδότησης

 • Αίτηση-δήλωση
 • Αντίγραφο της Συμφωνίας Μάθησης (Learning Agreement)
 • Αίτηση Πίστωσης Τραπεζικού Λογαριασμού
 • Αντίγραφο Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
 • Αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στο Ίδρυμα Υποδοχής (Application form)

2) Υπογραφή Σύμβασης και πίστωση προχρηματοδότησης

 • Αφού έχετε ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα, θα ειδοποιηθείτε με email προκειμένου να έρθετε  στο ΤΕΕΠ για να υπογράψετε τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ International για Πρακτική Άσκηση.
 • Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω Σύμβασης, μέσα σε 30 μέρες από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ, θα σας καταβληθεί προχρηματοδότηση που θα ισούται με το 80% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης που δικαιούστε με βάση την αρχικά προγραμματισμένη διάρκεια της πρακτικής άσκησής σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, εφόσον
  • έχετε καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για τη μετακίνησή σας εγκαίρως και,
  • εφόσον το Ίδρυμα έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Εθνική Μονάδα για την κινητικότητα φοιτητών.
 • Για το υπόλοιπο 20% του ποσού της χρηματοδότησης:
  α) 30 ημερολογιακές ημέρες πριν το τέλος της περιόδου κινητικότητας, θα λάβετε πρόσκληση συμπλήρωσης και υποβολής της Τελικής Έκθεσης (EU Survey), το οποίο θεωρείται αίτημα καταβολής του υπολειπόμενου ποσού της επιχορήγησης.
  β) Εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της EU Survey: Συμπληρώνετε και υποβάλετε την έκθεση
  γ) Εντός 20ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της EU Survey: Καταβολή του υπολειπόμενου 30% της επιχορήγησης από το ΑΠΘ

3) Πριν από την αναχώρησή σας

Προτού αναχωρήσετε για την περίοδο της κινητικότητάς σας στο Ίδρυμα Υποδοχής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Inernational για Πρακτική Άσκηση, βεβαιωθείτε ότι:

 • Έχετε υπογράψει τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Inernational για Πρακτική Άσκηση
 • Έχετε ενημερωθεί από το Τμήμα μας σχετικά με τα έντυπα που θα πρέπει να μας καταθέσετε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο εξωτερικό.