ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Letter Of Acceptance (Placement)