Ποσά χρηματοδότησης και τρόπος υπολογισμού 2015-2016

Εκτυπώσιμη μορφή

 

                                                   Χρηματοδότηση φοιτητών
                                 (Πρώτος, Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών)

 

 

               Εξερχόμενοι φοιτητές

 

                      650 EUR ανά μήνα

 

Έξοδα ταξιδίου

Στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να βρείτε την επιχορήγηση για δαπάνες ταξιδιού ανά χώρα προορισμού:

     ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

        ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

(Ευρώ)

 Albania  

180

 Algeria  

275

 Argentina  

1.100,00

 Armenia  

275

 Australia  

1.100,00

 Belarus  

275

 Bosnia and Herzeg  

275

 China (People's Republic of)  

820

 Colombia  

1.100,00

 Ecuador  

1.100,00

 Georgia  

275

 India  

820

 Indonesia  

1.100,00

 Israel  

275

 Jordan  

275

 Lebanon  

275

 Mexico  

1.100,00

 Moldova (Republic  

275

 Morocco  

360

 Nepal  

820

 Paraguay  

1.100,00

 Russian Federation  

360

 Serbia  

275

 Tunisia  

275

 Ukraine  

275

 Uzbekistan  

530