Αποζημιώσεις φοιτητών εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020 λόγω COVID-19

Εκτυπώσιμη μορφή

 


 

Τελευταία ενημέρωση: 17/07/2020

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βλέπετε πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αποζημίωσης των μετακινήσεων φοιτητών του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-2020 για Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση που επηρεάστηκαν από την πανδημία COVID-19.

Το ανωτέρω γράφημα αποτυπώνει όλες τις περιπτώσεις αποζημίωσης, βάσει των τελευταίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στάλθηκαν από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ, και με τη βοήθειά του μπορείτε να διαπιστώσετε σε ποια κατηγορία υπάγεστε και τι απαιτείται να κάνετε σε κάθε περίπτωση, είτε δηλαδή ακυρώσατε την μετακίνησή σας, είτε τη συνεχίζετε με ψηφιακά μέσα, είτε δεν την υλοποιήσατε ποτέ και θέλετε να την μεταθέσετε κατά το επόμενο έτος.

Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του προκαθορισμένου μοναδιαίου κόστους (unit cost) για τις δαπάνες ταξιδίου, αυτός βασίζεται στη διανυόμενη απόσταση, όπως αυτή προκύπτει από τον Μετρητή Απόστασης της ΕΕ

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

και την αντιστοίχισή της σε συγκεκριμένο ποσό, βάσει του παρακάτω πίνακα:

Διανυόμενες αποστάσεις

Ποσό

Μεταξύ 10 και 99 χιλιομέτρων:

20 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 και 499 χιλιομέτρων:

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων:

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χιλιομέτρων:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων:

1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

 

Σχετικά με τον Μετρητή Απόστασης (Distance Calculator) διευκρινίζεται ότι η απόσταση, υπολογίζεται από το σημείο εκκίνησης έως τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας χωρίς την προσθήκη των ενδεχόμενων ενδιάμεσων σταθμών κάθε διαδρομής.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 

 • Αποζημίωση δαπανών μετακίνησης:

  - Σε περίπτωση μη μετακίνησης: Απόδειξη πληρωμής εισιτηρίου μετακίνησης, και ενημέρωση (email) από αερομεταφορέα/άλλο μέσο μεταφοράς για το ποσό που παρακρατήθηκε μετά από την ακύρωση του εισιτηρίου
  - Σε περίπτωση μετακίνησης: Απόδειξη πληρωμής εισιτηρίων μετακίνησης και κάρτα επιβίβασης (boarding pass)
 • Αποζημίωση δαπανών διαμονής:

  Συμβόλαιο στέγασης, αποδεικτικό καταβολής δαπανών στέγασης συνοδευόμενο από μήνυμα (email) του ιδιοκτήτη ή της φοιτητικής εστίας για το ποσό που παρακρατείται,
 • Αποζημίωση για υποχρεωτικά τέλη:

  Απόδειξη πληρωμής για υποχρεωτικά τέλη που ζήτησε ενδεχομένως το Ίδρυμα Υποδοχής (εγγραφής, βιβλιοθήκης, φοιτητικής κάρτας κλπ.) και βεβαίωση ή απόδειξη για τυχόν επιστρεφόμενο ποσό για τα τέλη αυτά
 • Αποζημίωση δαπανών ασφάλισης (Μόνο για την Πρακτική Άσκηση)

  Αποδεικτικό καταβολής ασφαλίστρων συνοδευόμενο από βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας για το ποσό που παρακρατείται.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα κόστη που θα καταβληθούν, δεν μπορούν να ανακτηθούν με άλλο τρόπο, ότι δεν θα αποζημιωθούν από άλλη πηγή χρηματοδότησης και ότι σε περίπτωση μη ακύρωσης του αεροπορικού εισιτηρίου, δεν θα γίνει χρήση του (βλ. συνημμένο υπόδειγμα ΥΔ αποζημίωσης)
 • Υπεύθυνη Δήλωση ακύρωσης (βλ. συνημμένο υπόδειγμα)