Ποσά δαπανών (2016-2017)

Εκτυπώσιμη μορφή

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 – Μαθησιακή Κινητικότητα – Ανώτατη Εκπαίδευση μεταξύ χωρών του Προγράμματος

Ποσά χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά κόστος μονάδας δαπάνης

1. Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου

 

Κινητικότητα προσωπικού

Διανυόμενες αποστάσεις

Ποσό

Μεταξύ 100 και 499 χιλιομέτρων:

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων:

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χιλιομέτρων:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων:

1100 ευρώ ανά συμμετέχοντα

 

Σημαντική σημείωση: Η «διανυόμενη απόσταση» αντιπροσωπεύει την απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου διεξαγωγής της δραστηριότητας , ενώ το «ποσό» αντιστοιχεί στην χρηματοδοτική συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου προς και από τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.

 

2. Επιχορήγηση για την κάλυψη ατομικών δαπανών

 

Κινητικότητα προσωπικού από τις Χώρες του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων των συνοδών)

 

Προσωπικό από Χώρες Προγράμματος

Χώρα υποδοχής

 

Ποσό ανά ημέρα σε ΕΥΡΩ

Ομάδα A - Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σουηδία, Αγγλία

144

Ομάδα Β - Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Φιλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Τουρκία

126

Ομάδα Γ - ΠΓΔΜ, Γερμανία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία,

108

Ομάδα Δ – ΚροατίαΕσθονία,ΛιθουανίαΣλοβενία

90

 

Σημαντική σημείωση:  το ποσό ανά ημέρα υπολογίζεται ως εξής:

Έως και την 14η ημέρα δραστηριότητας:  το ημερήσιο ποσό ανά συμμετέχοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ανωτέρω πίνακα

+

Μεταξύ της 15ης και 60ης ημέρας δραστηριότητας:  70% του ημερήσιου ποσού ανά συμμετέχοντα,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ανωτέρω πίνακα