Αποτελέσματα Επιμόρφωσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ Προσωπικού μέσω του Προγράμματος Erasmus+ 2016-2017

Εκτυπώσιμη μορφή

Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η οποία συνεδρίασε στις 23 Ιανουαρίου 2017 και βάσει των κριτηρίων επιλογής* και των απαιτούμενων προϋποθέσεων της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 6439/15-11-2016) επελέγησαν τα κάτωθι μέλη ΔΕΠ του Α.Π.Θ. για να μετακινηθούν μέσω του προγράμματος ERASMUS+ για επιμόρφωση:

 

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ TMHMA ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
1 ΑΗΔΟΝΑ ΕΛΕΝΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ROYAL METEOROGICAL INSTITUTE OF BELGIUM (RMI)
2 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ FRIEDMAN GmbH (Γερμανία)
3 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ ΕΔΠ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ICELANDING METEOROLOGICAL OFFICE (IMO)
4 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ TOPGAN Ltd (Πολωνία)
5 ΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΤΔΕ LV RIGA01
6 ΖΩΓΡΑΦΙΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ I FORLI01
7 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΙΛΑΝΟΥ
8 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ EE TALLIN05
9 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
10 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ A SALZBUR01
11 ΚΥΡΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ARUP GROUP Ltd
(Ηνωμένο Βασίλειο)
12 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ REGIONAL GOVERNMENT OF CASTILLA Y LEON-INSTITUTE OF YOUTH
13 ΜΑΖΑΡΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ F NICE01
14 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ SCIENCE IN s.r.o. (Τσεχία)
15 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ D ERFURT05
17 ΠΑΣΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERATE GmbH (Αυστρία)
18 ΤΑΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ NEUROCENTRE MAGENDIE (ΓΑΛΛΙΑ)
19 ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ D BERLIN01 (SYSTEM FOR DIGITAL SYSTEMS-CeDis) 
20 ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΔΙΠ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ S STOCKHO 01
21 ΤΣΟΥΡΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ UK EDINBUR01
22 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ UK LONDON 029

 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Κριτήρια επιλογής:

 1. Προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί μέσω του προγράμματος κατά τα τελευταία τρία  έτη.
 2. Προτεραιότητα στα σχέδια εργασίας που στοχεύουν στην εκπαίδευση καινοτόμων τεχνολογιών, μεθόδων και συστημάτων εφαρμογής.
 3. Προτεραιότητα ενός ατόμου σε περίπτωση υποβολής αίτησης πέραν του ενός από το ίδιο Τμήμα και  για παρόμοιο πρόγραμμα, για να δοθούν ίσες ευκαιρίες σε όλα τα Τμήματα (με βάση το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας των Τμημάτων και όχι της αναλογικότητας του αριθμού των υποψήφιων ανά Τμήμα). Σ’ αυτή την περίπτωση προηγούνται οι χαμηλότερες βαθμίδες ΔΕΠ.
 4. Προτεραιότητα στα σχέδια εργασίας των οποίων  οι οργανισμοί υποδοχής είναι εταιρείες ή επιχειρήσεις (για θετικές και τεχνολογικές επιστήμες) και κατόπιν τα Ανώτατα Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα  ή  Εργαστήρια.

Απαιτούμενα δικαιολογητικάτα οποία έπρεπε να κατατεθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση
 2. Επιστολή Αποδοχής (Invitation Letter/Letter of Acceptance) από το Ίδρυμα Υποδοχής.
 3. Το έντυπο TrainingMobilityAgreement στην αγγλική γλώσσα ευκρινώς σκαναρισμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από α) τον/την υποψήφιο/α β) τον Πρόεδρο του Τμήματος και γ) από τον Φορέα Υποδοχής. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.
 4. Μετάφραση της δεύτερης σελίδας του  Training Mobility Agreement στην ελληνική γλώσσα.
 5. Βεβαίωση από τον Πρόεδρο του Τμήματοςγια το όφελος της μετακίνησης (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη).

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ του ΑΠΘ ή να έχει σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας με το ΑΠΘ, που να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης. Για οποιαδήποτε αλλαγή στο εργασιακό τους καθεστώς οφείλουν να ενημερώσουν το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
 2. Η δραστηριότητα να αφορά αποκλειστικά σε επιμόρφωση-κατάρτιση στο αντικείμενο ενασχόλησης και ΟΧΙ συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα, διδασκαλία κ.λπ.
 3. Η διάρκεια της επιμόρφωσης θα πρέπει να κυμαίνεται από 2-5 ημέρες συν 2 ημέρες το μέγιστο για τη μετακίνηση από και προς το εξωτερικό και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες για  επιμόρφωση. Θα πρέπει να υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.
 4. Το Διδακτικό προσωπικό έχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ κάνει χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.