Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο το Προγράμματος Erasmus+/ Βασική Δράση 3 – Ανάπτυξη πολιτικών με θέμα την κοινωνική ένταξη μέσω της εκπαίδευσης

Εκτυπώσιμη μορφή

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της EACEA πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο το Προγράμματος Erasmus+/ Βασική Δράση 3 – Ανάπτυξη πολιτικών με θέμα την κοινωνική ένταξη μέσω της εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 22η Μαίου 2018.

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-and-common-values-contribution-in-field-education-training-and-youth_en