Αποτελέσματα Β' Πρόσκλησης για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ μέσω του Προγράμματος Erasmus+ 2016-2017 (ΚΑ103)

Εκτυπώσιμη μορφή

Ύστερα από απόφαση της Υποεπιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η οποία συνεδρίασε στις 5 Ιουλίου 2017 και βάσει των απαιτούμενων προϋποθέσεων της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και κριτηρίων επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας* επελέγησαν τα κάτωθι μέλη ΔΕΠ του Α.Π.Θ. για να μετακινηθούν μέσω της Β΄ Πρόσκλησης του Προγράμματος Erasmus+ 2016-2017 (ΚΑ103) για Διδασκαλία:

 

            Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Τμήμα προέλευσης

Α.Ε.Ι. Υποδοχής

Erasmuscode

1

Αλεξίου Ευάγγελος

Τμήμα Φιλολογίας

Eberhard Karls Universität Tübingen

D TUBINGE01

2

Αραμπατζή Φωτεινή

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Université de Bourgogne

F DIJON01

3

Βηδενμάιερ Ανθούλα

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Karl-Franzens-Universität Graz

A GRAZ01

4

Βουβαλίδης Κωνσταντίνος

Τμήμα Γεωλογίας

Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza

PL POZNAN01

5

Γυιόκα Χαρίκλεια

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

New Bulgarian University

BG SOFIA02

6

Γωνίδα Σοφία-Ελευθερία

Τμήμα Ψυχολογίας

Università degli Studi di Padova

I PADOVA01

7

Δημητρούλια Ξανθίππη

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Universität Hamburg

D HAMBURG01

8

Ευσταθίου Κυριάκος

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Cyprus University of Technology

CY LIMASSO02

9

Ζαχαριάδης Γεώργιος

Τμήμα Χημείας

Technische Universität Wien

A WIEN02

10

Ζωγραφίδου Ζωγραφία

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Universidad de Huelva

E HUELVA01

11

Θεοδοσίου Νικόλαος

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Universidade do Porto

P PORTO02

12

Θεοδωράκης Νικόλαος

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Universidade do Porto

P PORTO02

13

Ιωαννίδου Αλεξάνδρα

Τμήμα Φυσικής

Università degli Studi di Milano

I MILANO01

14

Κέλλης Ελευθέριος

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Universidade da Beira Interior

P COVILHA01

15

Καλογήρου Ορέστης

Τμήμα Φυσικής

Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi

RO IASI02

16

Καμπερίδου Βασιλική

Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Poznań University of Life Sciences

PL POZNAN04

17

Κοκκώνης Μιχαήλ

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

New Bulgarian University

BG SOFIA02

18

Κουρδής Ευάγγελος

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Tartu Ülikool

EE TARTU02

19

Λεονταρίδη Ελένη

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Universidad de Salamanca

E SALAMAN02

20

Μητροπούλου Βασιλική

Τμήμα Θεολογίας

Universität Paderborn

D PADERBO01

21

Μουρατίδης Αντώνιος

Τμήμα Γεωλογίας

Charles University

CZ PRAHA07

22

Μουσούρη Ευαγγελία

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Aix-Marseille Université

F MARSEIL84

23

Μπαρμπούτης Ιωάννης

Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Universitatea 'Transilvania' din Brasov

RO BRASOV01

24

Μπουχουράς Γεώργιος

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Université de Bourgogne

F DIJON01

25

Μυρωνίδης Δημήτριος

Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Universidad Católica de Ávila

E AVILA01

26

Παχής Παναγιώτης

Τμήμα Θεολογίας

Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems

A WIEN10

27

Πολάτογλου Χαρίτων

Τμήμα Φυσικής

Uniwersytet Łódzki

PL LODZ01

28

Σακαλλιέρος Γεώργιος

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Universität der Künste Berlin

D BERLIN03

29

Σαλίφογλου Αθανάσιος

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Universitatea din Bucuresti

RO BUCURES09

 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Υπογεγραμμένη και σε ισχύ διμερής συμφωνία μεταξύ του ΑΠΘ και του Ιδρύματος Υποδοχής. Ο κατάλογος των υπογεγραμμένων διμερών συμφωνιών του ακαδ. έτους 2016-17 είναι ανηρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eurep.auth.gr/el/agreementsform/viewall.
  • Ο/Η μετακινούμενος/η να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ του ΑΠΘ ή να έχει σύμβαση με το ΑΠΘ για Διδασκαλία, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
  • Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ γίνεται χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.
  • Η δραστηριότητα να αφορά αποκλειστικά σε διδασκαλία και όχι συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα κ.λπ.
  • Απαιτείται ελάχιστος αριθμός 8 διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα και ελάχιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας  2 διαδοχικών ημερών. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικάτα οποία έπρεπε να κατατεθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας:

  • Ηλεκτρονική Δήλωση του υποψηφίου
  • Επιστολή Πρόσκλησης/Αποδοχής από το Ίδρυμα Υποδοχής.

Κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας:

  • Προηγούνται όσοι από τους υποψηφίους αιτούνται μετακίνησης για πρώτη φορά.
  • Λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη χρονική απόσταση από την τελευταία μετακίνηση του υποψήφιου μετακινούμενου.

Σημειώνεται, επίσης, ότι δίνεται προτεραιότητα στο προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).